Wiadomości

Echa sesji Rady Powiatu

XV zwyczajna sesja Rady Powiatu odbyła się 26 lutego 2008 r w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie i przebiegała wg ustalonego porządku. Otwierający obrady przewodniczący Rady Powiatu - S. Kossakowski przywitał radnych oraz przybyłych gości : I. Glinieckiego - Komendanta Powiatowego Policji, A. Sobolewskiego - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, T. Januszka - Prokuratora Rejonowego, W. Formejstra - Komendanta Straży Miejskiej, dyrektorów i  kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Po jednogłośnym przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji informację na temat wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu  przedstawił przewodniczący Zarządu J. Augustowski. W okresie od ostatniej sesji Zarząd podejmował uchwały m.in.: - przyjęcie miesięcznego sprawozdania o wyniku finansowym Szpitala Ogólnego w Grajewie za miesiąc listopad; - wyrażenie zgody na zakup aparatury medycznej przez Szpital; - w sprawie planu finansowego oraz zadań zleconych powiatowi grajewskiemu; - w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego na lata 2007-2010; - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli finansowych jednostek organizacyjnych na terenie powiatu na 2008 rok.

Podczas obrad zostały przedstawione informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2007 r. na terenie powiatu grajewskiego Komendy Powiatowej Policji, Prokuratora Rejonowego oraz Komendanta Straży Miejskiej w Grajewie.  

Informacja o stanie bezpieczeństwa

Podejmowane uchwały dotyczyły m.in.:  - ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych (dot. Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie); - określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2008 roku w powiecie grajewskim; - przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej, Polityki Społecznej, Polityki Gospodarczej oraz Rewizyjnej na 2008 r.

e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.