środa, 8 lutego 2023

Wiadomości

Echa sesji Rady Powiatu

29. września 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Sesja miała charakter zwyczajny.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego za 2015 r.  

     Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego przedstawił Jerzy J.Nikliński Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie.

    Informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego – ze szczegółowym omówieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) - przedstawił Józef Matyskieła Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie. 
 

 1. Interpelacje radnych.

 2. Podjęcie uchwał:

  w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016,
  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019.

    Rada przyjęła wymienione uchwały.

Zmiany w budżecie obejmują m.in.:

--zwiększenie dochodów o kwotę 271 tys.zł – dofinansowanie ze środków UE realizacji następujących projektów:

    1)    „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”,

    2) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część  II – Administracja samorządowa”,

--zwiększenie dochodów o kwotę 45 tys.zł – zwiększenie przyznanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu gminy Wąsosz na przebudowę drogi powiatowej w m.Kędziorowo,

--zmniejszenie dochodów o kwotę 271 tys.zł – zmniejszenie prognozowanych wpływów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych,

--wprowadzenie do realizacji przez zespół Szkół w Wojewodzinie im.Ks.Jana Krzysztofa Kluka projektu pn.”Zagraniczne staże zawodowe uczniów ZS w Wojewodzinie”.
 

 1. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu grajewskiego.

    Podjętą uchwałą Radni ustalili minimalne godziny pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu grajewskiego, zaś pracę aptek w dniach 24 grudnia, 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę  wyznaczono na godz.: 8.00 - 14.00.

    Ponadto Rada Powiatu ustaliła nowy HARMONOGRAM dyżurów nocnych w dni powszednie oraz całodobowych dyżurów w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy, w celu dostosowania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń aptek.

    Informacje o godzinach pracy apteki, aktualny harmonogram dyżurów oraz wszelkie zmiany z tym związane powinny być umieszczone w aptece w miejscach widocznych dla interesantów.

    W przypadku otwarcia lub zamknięcia apteki na terenie powiatu, radni  podejmują stosowną uchwałę.

     18 sierpnia 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Grajewie wpłynął wniosek o ujęcie w harmonogramie dyżurów  apteki przy ul.Wojska Polskiego 50.  W związku z powyższym podjęcie uchwały stało się konieczne.
 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

 2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w  Szczuczynie,

 3.    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Grajewie,

 4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kołakach gmina Rajgród.

Rada przyjęła powyższe cztery uchwały.
        W uzasadnionych przypadkach powiat sukcesywnie prowadzi postępowania dotyczące wykupu/przejęcia kawałka gruntu ( by wyrównać chodnik i stworzyć pieszym bezpieczne przejście lub skorygować drogę powiatową) lub sprzedaży niewielkich powierzchni zbędnych dla powiatu, a niezbędnych dla właścicieli przyległych działek w celu poprawienia warunków zagospodarowania tych nieruchomości.

    Teraz nastąpi oszacowanie tych kawałków przez rzeczoznawcę majątkowego i sprzedaż na rzecz osób/podmiotów ubiegających się o to.

 

 1. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

 2. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

 3. Zamknięcie sesji.


e-Grajewo.pl

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.