Burmistrz

  • 1 komentarzy
  • 9215 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta

XXI Sesja Rady Miasta – 16 września 2004r.


XXI Sesja Rady Miasta wyznaczona na dzień 16 września 2004r odbyła się bez zakłóceń i zgodnie z wcześniej ustalonym porządkiem obrad. Zarówno materiały jak i porządek obrad ustalonym zwyczajem są do wglądu w siedzibie Rady.

Wybrane przyjęte uchwały:
- program współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi i o wolontariacie w 2004r,
- o zmianie nazwy ul. Towarowej na Ks. J. Popiełuszki,
- Statut Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.

Zapytania i interpelacje radnych:

Radny Szymczak poruszył sprawę ogrodzenia szkoły nr 4, prosił o rozważenie sprawy ograniczenia handlu w niedzielę i święta oraz o wyjaśnienie kosztów nagłośnienia (jego zdaniem dość wysokich) podczas „Dni Grajewa”.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz mówiąc, że do ogrodzenia wykorzystano zakupione kilka lat wcześniej moduły, które miały posłużyć do ogrodzenia stadionu miejskiego. Nie spełniały norm na tego typu ogrodzenie, wykorzystano więc je j/w. Koszty ogrodzenia szkoły to zatem tylko koszty montażu.
W sprawie ograniczenia handlu Burmistrz wspomniał, iż nie ma u nas molochów handlowych, więc jakby mniej nas problem ten dotyczy, a możemy poprostu starać się nie robić zakupów w niedzielę.
Sprawę kosztów nagłośnienia imprezy podczas „Dni Grajewa” przedstawił pan Edward Szabat – występujące zespoły, z reguły są to artyści mający wymagania akustyczne i techniczne, a dotyczą one głównie mocy sprzętu. Ponieważ MDK nie posiada odpowiedniej mocy musi nagłośnienie „wynająć” – stąd koszty, pomimo tego, że za ostatnie nagłośnienie zapłacona została cena promocyjna.

Do obchodów „Dni Grajewa” dołączył swój głos radny Chiliński – mówiąc, że odbiera wiele głosów, iż impreza ta jest zbyt mało rozreklamowana i nagłaśniana.

Radni Reut i Moszczyński poruszyli sprawę skupu opakowań, recyklingu oraz selekcji odpadów. Z odpowiedzi Burmistrza i Naczelnika Wojsławowicza wynika, że sprawy te są w toku przygotowań. Szkoły wytypowały już osoby odpowiedzialne za wdrożenie odpowiednich programów. W trakcie przygotowań są również spotkania, na których zostaną rozpisane zadania i program ruszy prawdopodobnie w październiku.

Kolejną sprawę - złej jakości wody wodociągowej poruszył radny Chiliński. Odpowiedzi udzielił Dyrektor ZWiK –Grzegorz Purwin. Zwrócił on uwagę na to, że za jakość wody w wodociągu w dużej mierze odpowiada stan zarówno sieci wodowciągowej jak i przyłączy do budynków. ZWiK ze swej strony dokłąda starań, aby uciążliwości typu płukanie sieci, usuwanie awarii odbywały się jak najmniej uciążliwie (podawane są terminy płukania).

Radny Chorosz poruszył sprawę tworzenia spółek kapitałowych na bazie zasobów miasta.
Burmistrz odpowiadając na to zagadnienie stwierdził, że ustaw o funkcjonowaniu tych dwóch stycznych – jeszcze nie ma, rozmowy są więc utrudnione i ograniczone. Miasto natomiast powinno reagować na kontrahentów biznesu, zastanawiać się gdzie szukać partnerów i na realizację jakich zadań nas stać.

Radna Jastrzębska i V-ce Burmistrz poinformowali również o programach „Wyprawka dla Żaka” i o tym, że rusza europejski program dla osób najbardziej potrzebujących pomocy, do którego zaangażowane są PCK, Caritas itp. i tam można uzyskać szersze informacje.


e-Grajewo.pl
2004

piątek, 2 kwietnia 2010

K.Waszkiewicz "Z pierwszej ręki"

wtorek, 22 lutego 2005

Echa XXV Sesji RM

Komentarze (1)

I co, nasi przewielebni rajcowie zafundowali nam zmianę nazwy ulicy Towarowej na ulicę Popiełuszki? A może zmienić nazwę Grajewa na Janowo Pawłowo Drugie? Taka piękna nazwa...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.