czwartek, 2 lutego 2023

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 7524 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta

W dniu 16 grudnia 2015 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się XVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Grajewo.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

Wzruszające słowo pożegnalne z powodu śmierci Starosty Grajewskiego Jarosława Augustowskiego wygłosiła Przewodnicząca RM Halina Muryjas – Rząsa. Minutą ciszy uczczono pamięć Zmarłego.
 

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminów jej płatności;

Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminów jej płatności. Przyjęto dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Grajewo w następujących wysokościach
(wg przepisów istnieje konieczność podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie):

 

  przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra:

- artykułów spożywczych takich jak: ser, masło, miód, jaja – 2,00 zł,

- artykułów jubilerskich, zegarków, futer - 16,00 zł,

- artykułów przemysłowych - 4,00 zł,

 przy wystawieniu do sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych z: 

- wózka ręcznego - 5,00 zł,

- samochodu osobowego bez przyczepy - 6,00 zł,

- przyczepki samochodowej, turystycznej - 11,00 zł,

- samochodu dostawczego - 16,00 zł,

- ciągnika z przyczepą - 21,00 zł,


 przy wystawieniu do sprzedaży mięsa po uboju i wyrobów masarskich - 40,00 zł,
 

 przy wystawieniu do sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych z namiotu (opłata za sprzedaż z każdego namiotu):

  - o powierzchni do 15 m2 włącznie:

    15,00 zł – stawka obowiązująca w piątek,

     5.00 zł – stawka obowiązująca w pozostałe dni tygodnia,

 - o powierzchni powyżej 15 m2

     20,00 zł - stawka obowiązująca w piątek,

     6,00 zł - stawka obowiązująca w pozostałe dni tygodnia,


 przy wystawieniu do sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych, wyłożonych: 

- na stole pod zadaszeniem (opłata za sprzedaż z każdego stołu) - 7,00 zł,

- na stole bez zadaszenia (opłata za sprzedaż z każdego stołu) - 5,00 zł,

- na stoliku, leżaku (opłata za sprzedaż z jednego stolika lub leżaka) - 2,00 zł,

- na placu o powierzchni:

   do 1,0 m2 włącznie - 4,00 zł,

   powyżej 1,0 m2 do 2,5 m2 włącznie - 8,00 zł,

   powyżej 2,5 m2 do 5,0 m2 włącznie - 13,00 zł,

   powyżej 5,0 m2 do 10 m2 włącznie - 17,00 zł,

   powyżej 10,0 m2 do 15 m2 włącznie - 21,00 zł,

   powyżej 15,00 m2 - 30,00 zł,
 

 przy wystawieniu do sprzedaży konfekcji ze stojaka ubraniowego - 2,00 zł,
 

 przy wystawieniu do sprzedaży środków transportu, od każdej sztuki:

- roweru - 2,00 zł,

- motoroweru, motocyklu, pojazdu typu quad - 5,00 zł,

- samochodu osobowego - 12,00 zł,

- samochodu dostawczego - 15,00 zł,

- przyczepki osobowej, turystycznej - 9,00 zł,

- przyczepy, naczepy towarowej 11,00 zł,


 przy wystawieniu do sprzedaży zwierząt, od każdej sztuki: 

- futerkowych (z wyłączeniem zwierząt domowych) - 1,00 zł,

- bydła, trzody chlewnej, koni - 5,00 zł


 przy wystawieniu do sprzedaży płodów rolnych z: 

- samochodu osobowego, samochodu dostawczego lub przyczepki - 5,00 zł,

- ciągnika z przyczepą, samochodu ciężarowego - 10,00 zł,


  przy wystawieniu do sprzedaży gołębi, drobiu, od każdej skrzynki - 3,00 zł


  przy wystawieniu do sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych ze straganu będącego wyposażeniem targowicy:

- w piątek - 16,00 zł

- w pozostałe dni tygodnia – 5.00 zł


 przy codziennej sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych na stanowisku handlowym pod wiatami oraz stanowisku handlowym na terenie niezadaszonym, określonych na planie zagospodarowania terenu targowicy jako moduły handlowe:
 

- pod wiatą ze stanowiska o wymiarach 3 m x 4 m – 8,00 zł

- na terenie niezadaszonym ze stanowiska o wymiarach 3,5 m x 3,5 m – 8.00 zł


Przy innej formie sprzedaży niż określona w pkt. 1 – 12 opłata wynosi 16 zł
 

Opłatę targową pobiera inkasent bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej wydany przez inkasenta. Inkasentem opłaty targowej jest Mirosław Kłos a na zastępstwo wyznaczono Jana Franciszka Rogowskiego. Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 728,64 zł dziennie. W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.

Radni ustalili stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta (Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych) w wysokości 1,04 zł miesięcznie do 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań, stanowiących mieszakniowy zasób miasta Grajewo.

Stawka dotacji wzrosła o 4 grosze.


4. Zamknięcie XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.

 

środa, 1 lutego 2023

Oszuści nie odpuszczają

Komentarze (2)

Kiedy będzie film.

może z nadzwyczajnej nie kręcą?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.