poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

Echa Sesji Rady Miasta

Echa Sesji Rady Miasta

    W dniu 22. lutego 2011 r.  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyła się V. Sesja Rady Miasta Grajewo VI. kadencji.

  • Otwarto obrady V. Sesji Rady Miasta.
  • Przedstawiono porządek obrad.
  • Przyjęto protokół z poprzedniej Sesji Rady Miasta.
  • Radni zadali pytania i złożyli interpelacje.
  • Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Burmistrza Miasta.
  • Podjęto uchwały w sprawach:

   a) opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Grajewo

Zgodnie z nowymi przepisami gminy muszą przyjąć nowe uchwały w sprawie opłat przedszkolnych. Podstawowa zmiana, to zapisane prawo do pięciogodzinnego, nieodpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu. To czas, kiedy dzieci realizują podstawę programową, czyli uczą się i nabywają umiejętności, które w przyszłości pozwolą im lepiej funkcjonować w szkole i przydadzą się w życiu.
Teoretycznie więc od września pięciogodzinny pobyt dziecka w każdym publicznym przedszkolu będzie bezpłatny. Jednak przy bardzo długich listach chętnych do przedszkoli w Grajewie prawdopodobnie miejsca starczy tylko tym dzieciom, których rodzice będą chcieli pozostawić je w placówce na dłużej.
Uchwała mówi, że za każdą dodatkową godzinę opieki w przedszkolu (przekraczającą wymiar zajęć 5-godz. podstawy programowej)  opłata wynosić będzie 1,39 zł. Należy dodać, iż pozostaje opłata za wyżywienie pociech.


   b) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Grajewo;

O dofinansowanie działalności zgodnie z uchwałą ubiegał się dotychczas Klub Sportowy Warmia Grajewo. W 2010 roku Klub otrzymał od Miasta 170 tysięcy złotych.

   c) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności;

Wystawiający do sprzedaży gołębie opłatę będą wnosić obecnie nie od sztuki, lecz od każdej skrzynki z tymi ptakami. We wszystkie dni tygodnia opłata wynosi aktualnie 3 zł.


   d) wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy;

Wyznaczeni dodatkowi przedstawiciele to: B. Gontarska i W. Wieczorek (radni RM)


   e) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Miasta Grajewo do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza;

Wyznaczony dodatkowy przedstawiciel to B. Wojsławowicz (naczelnik wydz. UM)


   f) w sprawie Związku Miast Polskich;

Podjęto decyzję o wystąpieniu Grajewa ze Związku Miast Polskich.


   g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet radnych Rady Miasta Grajewo

Przewodniczącemu Rady Miasta ustalono wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiązków - 140% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana obowiązuje z dniem 1.01.2011 r. Jest to niewielka obniżka związana z dostosowaniem uchwały do obowiązujących przepisów.

  • Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił Przewodniczący Rady Miasta.
  • Nastąpiły odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
  • Zamknięto V. Sesję Rady Miasta.

 

Obrady są jawne i dostępne dla obywateli

fot. e-Grajewo.pl


poniedziałek, 25 października 2021

Kronika 997 - Ełk

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.