czwartek, 28 września 2023

Burmistrz

  • 2 komentarzy
  • 8986 wyświetleń

Echa Sesji Rady Miasta

XVI zwyczajna Sesja Rady Miasta odbyła się w dniu 24 lutego br. z udziałem szczególnych gości: Mieczysława Bagińskiego i Jana Kowalskiego - Radnych Sejmiku Wojewódzkiego.
Na wstępie Rada Miasta wspólnie z Burmistrzem oficjalnie pożegnała byłego dyrektora ZWiK pana Józefa Czajkowskiego, który odszedł na emeryturę.
Porządek obrad sesji został sprawnie zrealizowany zgodnie z wcześniej opublikowanym „zaproszeniem” posiadanym zarówno przez zainteresowanych jak i e-Grajewo.
E-Grajewo uważa, że najciekawszym punktem porządku lutowej sesji było przedstawienie, głosowanie oraz przyjęcie uchwały budżetowej na 2004r .
Wyniki głosowania:
„Za” głosowało 18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się.
Uchwałę budżetową uzasadniał Burmistrz i jako najważniejsze zadania-priorytety na rok bieżący wymienił:
- rozbudowa składowiska odpadów w Koszarówce,
- modernizacja stacji uzdatniania wody (odżelazianie),
- modernizacja infrastruktury rejonów ulic: Konopnickiej, Przekopka, Szkolna, Parkowa,
- modernizacja stadionu miejskiego,
- budowa stołówki w ZSz nr 1.

Po więcej informacji odnośnie tego co dotychczas zostało wykonane przez Burmistrza i najbliższych planów odsyłamy do wywiadu – rozmowy, który zostanie opublikowany niebawem na naszej stronie e-Grajewo.

Podczas obrad tej sesji z uwagi na objęcie dyrektorskich posad, z pełnienia funkcji radnych zrezygnowali /na własną pisemną prośbę/ panowie: G.Purwin i T.Gryn, co Rada oficjalnie – stwierdziła. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą Ich miejsca zajmą radni, którzy otrzymali kolejną liczbę głosów z tej samej listy, tj. PSL i Niezależni i z tego samego Okręgu Wyborczego, jeżeli oczywiście wyrażą wolę pełnienia mandatu radnego.
PSL – Bogdan Chorosz,
Niezależni – Władysław Radzio.

Co do innych spraw personalnych, wspomniano również, że trzecia sprawa sądowa o przywrócenie do pracy p. Rudzkiej zakończyła się dla niej niepomyślnie.
Nie dopatrzono się także, po wnikliwym dochodzeniu, znamion naruszenia dyscypliny pracy przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W ramach wolnych wniosków, informacji i interpelacji omawiane były następujące zagadnienia:

- „Sprawa przyszłości Gimnazjum nr 3 w Grajewie” /obok PEC/- odpowiadał Burmistrz. W związku z poważnym spadkiem liczby uczniów, przeniesienie Gimnazjum nr 3 do Szkoły nr 4 jest nieuchronne. Najważniejszy jednak powód to racjonalizacja wydatków na oświatę. Nie zamykanie szkół, a właśnie szczegółowa analiza możliwości i środków wspólnie z rodzicami, radnymi i środowiskiem (co przewiduje się w 2005r). Pozostały obiekt przeznaczono by na mieszkania komunalne lub TBS.

- „Za nisko osadzone studzienki w ul. Ełckiej”. Właścicielem ul. Ełckiej jest Krajowa Dyrekcja Dróg, załatwienie więc problemu leży w jej gestii. Sygnalizowano problem i prawdopodobnie zostanie on rozwiązany (poczyniono pierwsze kroki) po ustąpieniu zimy, ponieważ zimowe warunki pogodowe uniemożliwiają jakiekolwiek prace tego typu.

- „Uczestnictwo w Sesjach Rady Miasta posła z naszego okręgu p. Borawskiego”. Jeden z radnych zwrócił uwagę na to, że p. Borawski dotychczas nie zaszczycił swoją obecnością, pomimo zaproszeń, żadnej dotychczasowej sesji RM. Poprosił o „wstawiennictwo” radnych Sejmiku Wojewódzkiego, aby jednak p. Borawski znalazł czas dla radnych. Posła starał się „usprawiedliwić” pan Burmistrz mówiąc, że nieobecny nie znaczy wcale taki, który nie jest zaangażowany w sprawy miasta, nieobecność jest spowodowana zapewne ogromnym brakiem czasu.

Pan Mieczysław Bagiński, radny Sejmiku Wojewódzkiego zabierając głos, zwrócił uwagę na bardzo sprawne i bez zbędnych zgrzytów przeprowadzenie obrad opisywanej Sesji, czym pochwalił zgodne współdziałanie zarówno radnych jak i burmistrza w przygotowywaniu materiałów do Sesji. Zwrócił ponadto szczególną uwagę na właściwe, głęboko merytoryczne przygotowanie się do wykonywania zadań inwestycyjnych, co ma zasadniczy wpływ na pozyskanie środków finansowych do ich realizacji, zarówno z funduszy własnych jak i większej akcesji środków pomocowych (UE, Wojewódzkich, Ochrony Środowiska itp.).

źródło: e-Grajewo.pl

piątek, 2 kwietnia 2010

K.Waszkiewicz "Z pierwszej ręki"

wtorek, 22 lutego 2005

Echa XXV Sesji RM

Komentarze (2)

KIEDT RADA ZAJMIE SIĘ :KORUPCJĄ WŚRÓD RADNYCH.Mianowicie chodzi mi o zatrudnianie radnych w zakładach podległych Panu Burmistrzowi?Kiedy Pan Burmistrz zaprzestanie obsadzania swoimi ludżmi w tych zakładach.Dlaczego przy ZWiK w Grajewie jest tworzony zakład Zieleni Miejskiej?Czy to jest uzgodnione z Sanepidem?Jak długo jeszcze Burmistrz będzie psuł mam wizerunek Grajewa?

TIR-OM POWINNO SIE ZABRONIC JEZDZIC PO GRAJEWIE DLA TAKICH SAMOCHODÓW DUŻYCH POWINNA BYC SPECJALNA DROGA A NIE PRZEZ GRAJEWO A JAK SIE STANIE WYPADAK I ZGINIE KTOS LUB POŻAR BĘDZIE TO CIEKAWE CO WTEDY A JESLI NAWET WYPADEK SIE STANIE TO I TAK ZA PÓŁ ROKU LUB ZA ROK ZNÓW SAMOCHODY CIĘŻAROWE BEDO JEZDZIC NIE WIEM CZY WIECIE ALE JAK TIRY JERZDŻO PRZEZ UL.EŁCKO TO POWODUJE WSTRZĄSY I SCIANY PĘKAJO I TO NIE ŻADEN ŻART TO JEST NAPRAWDE PROSZE O ROZPATRZENIE TEJ SPRAWY DZIĘKUJE ZA PRZECZYTANIE.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.