Wiadomości

Echa Sesji Rady Gminy

W środę, 28-go maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Komunalnej odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Grajewo. Obrady przebiegły zgodnie z przyjętym porządkiem.

Obraz poprzedniej sesji zawarty w protokole został zaakceptowany przez Radę. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał RG podjętych na poprzedniej sesji oraz informacje z działalności gminy w okresie między sesjami.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały: - w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej realizacji zadań przez Wójta, - ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. Radni rozpatrzyli również pismo Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, który zwrócił się o dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja Gabinetu Zabiegowego”.

e-Grajewo.pl


wtorek, 23 lipca 2024

Ogłoszenie UM w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.