Wiadomości

Echa sesji powiatu

Dnia 30 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyły się obrady XII sesji Rady Powiatu Grajewskiego. Przewodniczący dokonał otwarcia obrad, powitał zgromadzonych i przedstawił porządek obrad. Po głosowaniu za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej sesji przewodniczący zarządu Jarosław Augustowski przedstawił informację o wykonanych uchwałach RP i pracy Zarządu Powiatu w ostatnim czasie. M.in. uchwał w sprawie przyznania nagród Starosty Grajewskiego; w sprawie przyjęcia projektu założeń kierunkowych polityki społecznej i gospodarczej Powiatu Grajewskiego na 2008 r.; w sprawie przekazania kierownikom podległych jednostek uprawnień do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia; w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez ZOL w Szczuczynie sprzętu medycznego. Ponad to zarząd podjął decyzję w sprawie zakupu pieca centralnego ogrzewania dla gminnego środka zdrowia w Radziłowie oraz zapoznał się z wynikiem finansowym Szpitala Ogólnego z Grajewie za miesiąc wrzesień.

         - Zarząd skierował również projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Grajewski, o wynagrodzenie nauczycieli, którzy pracują w ramach szkół zaocznych w niedziele i święta. Dotychczas otrzymywali w takim przypadku za każdą godz. pracy jak za dwie godz., a propozycja po pozytywnym zaopiniowaniu przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i niestety sprzeciwie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest taka, żeby za przepracowane godziny w dniu świątecznym dawać dzień wolny od zajęć w ciągu tygodnia. – powiedział J. Augustowski. 

        Ponadto członkowie zarządu w ciągu ostatniego miesiąca zajmowali się m.in.: udziałem i organizacją powiatowych zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych; uczestnictwem w konferencji z udziałem przedstawicieli NFZ przy zakończeniu i oddaniu inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie” oraz w obchodach Dnia Edukacji Narodowej; uczestnictwem w święcie Patrona Szkoły ZS nr 2 i Inauguracji Roku Kulturalnego w Grajewie.

         Komisje RP pozytywnie zaopiniowały przygotowane projekty uchwał, które zostały podczas sesji przyjęte jednogłośnie. Były to : - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminy i Miasta Szczuczyn, która będzie wykorzystywana na pomieszczenia urzędu administracji; -  uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2007 r.; - zmieniająca poprzednią uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Grajewski; - uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Grajewskiego do samodzielnego zaciągania zobowiązań (dot. gleboznawczej ekspertyzy gruntów); - uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Grajewskiego do samodzielnego zaciągania zobowiązań (dot. konwersji współrzędnych punktów osnów geodezyjnych).

Sesja miała charakter zwyczajny i zakończyła się ok. południa.

e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.