niedziela, 29 maja 2022

Kraj

Echa I Sesji Sejmiku

Sesję otworzył radny Jan Syczewski Syczewski. Na początku obrad radni Marian Szamatowicz i Maciej Gajewski, nieobecni na poprzedniej sesji, złożyli ślubowanie. Następnie radni zaakceptowali porządek obrad, uzupełniając punkt 7, o punkt 7a dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Mieczysława Czerniawskiego (obecnie prezydenta Łomży).
Realizując kolejny punkt porządku obrad radni powołali komisję skrutacyjną do powołania przewodniczącego Sejmiku. Do komisji zostali zgłoszeni: Daria Sapińska (PO), Walenty Korycki (PSL) i Łukasz Siekierko (PiS).

Radny Bogdan Dyjuk (PSL) zgłoszony przez kluby PO i PSL był jedynym kandydatem na tę funkcję. Jego kandydaturę zgłosił i krótko zarekomendował radny Mieczysław Bagiński, przewodniczący Sejmiku poprzedniej kadencji. W tajnym głosowaniu za kandydaturą Bogdana Dyjuka opowiedziało się 17 radnych, 10 wstrzymało się od głosu.
Nowowybrany przewodniczący przejął prowadzenie obrad i zaproponował uzupełnienie porządku o wybór wice przewodniczących Sejmiku. Również w głosowaniu tajnym na wice przewodniczących zostali wybrani: Marek Masalski (PO), Jan Chojnowski (PiS) i Jan Syczewski (SLD).
Podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych Tadeusza Truskolaskiego z powodu wyboru na prezydenta miasta Białegostoku i Mieczysława Czerniawskieg, z powodu wyboru na prezydenta miasta Łomża - stało się formalnością (jednogłośnie).

Kolejna Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego została zaplanowana na 20 grudnia br. (poniedziałek).
W przerwie obrad kluby radnych PO i PSL zorganizowały krótką konferencję prasową, by poinformować, że została zawarta koalicja PO-PSL, która zdecydowała, że marszałek województwa będzie się wywodził z Platformy Obywatelskiej. 

  -  http://www.wrotapodlasia.pl/

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.