środa, 19 stycznia 2022

Kultura i rozrywka

Dzień Języka Ojczystego

21.02.2008r. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dzień ten ustanowiony został przez UNESCO w 1999 r

O komentarz poprosiliśmy nauczyciela j.polskiego, dyrektor SP4 w Grajewie Halinę Muryjas-Rząsę.

   Edukacja polonistyczna to fundament, na którym buduje się całą wiedzę o otaczającym świecie. Mówić piękną polszczyzną nie jest jednak łatwo. Odrębny problem stanowi tu dodatkowo kultura słowa.
   Wprowadzanie ucznia w ten obszar wiedzy to długa i żmudna droga. Zanim pozna on i zrozumie zasady funkcjonowania języka, by świadomie, refleksyjnie go używać, upływa wiele czasu i obejmuje kolejne etapy kształcenia. Ilekroć rozpoczynam pracę z nową klasą, przypominam uczniom, że powinni się chlubić językiem ojczystym, dbać o jego piękno, starać się operować bogatym słownictwem, unikać schematów językowych itp. Każdy nauczyciel nad tym pracuje, dobrze byłoby jednak móc czerpać wzorce z mediów i od osób reprezentujących różne środowiska naukowo - kulturalne. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, Rażą błędy językowe prezenterów, zdumiewa i zaskakuje słownictwo użytkowników portali internetowych, bo tu na ogół postępuje się w myśl zasady, że jak mnie nie widać, to mogę pisać, co chcę i jak chcę.

   Uwrażliwiając uczniów na to, by troska o piękno języka ojczystego wiązała się z odpowiedzialnością za słowo, proponujemy im na terenie szkoły różnorodne konkursy, w tym: literackie, językowe, recytatorskie, ortograficzne, czytelnicze, a wśród nich o tytuł Biblioomnibusa. Poza tym wciąż poszukujemy innych form rozbudzających wrażliwość estetyczną dzieci, kształtujących ich zainteresowania czytelnicze i kulturalne. Przykładem tych działań są: turniej językowy pod hasłem "Polszczyzna płata nam figle", spotkania szkół sienkiewiczowskich, integrujące środowiska szkolne wokół osoby Patrona, imprezy według starannie opracowanych scenariuszy, warsztaty czytelnicze, udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" itp.
   Myślę, że istnieje konieczność wspólnej troski i odpowiedzialności za słowo oraz podjęcia swoistej walki z przejawami niechlujstwa i niepoprawności językowej. W życiu codziennym warto zaś kierować się maksymą A Czechowa;  "Nie pozwól, aby język wyprzedzał myśl".
 
H. Muryjas-Rząsa

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.