niedziela, 5 lutego 2023

Szczuczyn

Drugi etap, druga jezdnia

Obwodnica Szczuczyna

Zaproszenia do składania ofert cenowych na budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna dostało 13 potencjalnych wykonawców. Tym samym, 27 października, ruszył II etap przetargu mającego wyłonić wykonawcę inwestycji.

Dwuetapowy przetarg ruszył 15 kwietnia 2016 roku. W pierwszej fazie wpłynęło do białostockiego oddziału GDDKiA 14 wniosków. Po weryfikacji doświadczenia oraz potencjału technicznego i ekonomicznego wykonawców, jeden z nich został wykluczony (nie spełniał warunków postępowania). Zaproszenia skierowano do 13 podmiotów, które do 27 grudnia bieżącego roku mają przedstawić swoje oferty cenowe. Podpisanie umowy planowane jest na koniec marca 2017 r.

 

Budowa drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna w ciągu powstającej drogi ekspresowej S61 jest realizowana będzie w systemie „Projektuj i Buduj”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie stosownych zezwoleń, a następnie budowę drugiej jezdni (lewej) obwodnicy Szczuczyna, o nawierzchni z betonu cementowego. Łączna długości drugiej nitki to około 6,58 km (z wyłączeniem już istniejącego węzła Szczuczyn), Wraz z budową nowej jezdni przeprowadzona zostanie konieczna przebudowa istniejącej jezdni prawej, która zostanie poszerzona o pas awaryjny.

 

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na przełomie II i III kwartał 2018 r.

sobota, 4 lutego 2023

Ogłoszenie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.