piątek, 3 lutego 2023

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 10093 wyświetleń

Dotacje z MPS

Minister Polityki Społecznej, działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.), w roku 2005 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem
i rodziną.

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 6.696.000 zł.
O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Dotacje będą udzielane tym jednostkom samorządu terytorialnego, które przedstawią wnioski zawierające propozycje działań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną wynikające ze strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Przy ocenie programów opracowanych i zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego będą brane przede wszystkim pod uwagę te programy, które uwzględnią budowanie spójnego lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Za priorytetowe będą uznane te programy, których celem jest:
rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie:
 rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych,
 tworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych,
 tworzenie mieszkań usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 przekształcanie placówek opiekuńczo–wychowawczych w placówki wielofunkcyjne,
 tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

Termin składania ofert do Wydziału Polityki Społecznej PUW upływa z dniem 24 lipca 2005 roku. Po dokonaniu wstępnej oceny Wojewoda przekaże dokumentację do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej.
O powyższym poinformowano wszystkie gminy i powiaty oraz samorząd województwa, a szczegółowe informacje opublikowano na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl.

Andrzej Jarosz
Rzecznik Prasowy Wojewody Podlaskiego

Komentarze (3)

kiedy zainteresowani będziecie mormalnymi rodzinami?

no właśnie, okazuje się że we wszelaki sposób promuje się rodziny patologiczne jakieś niepełne chore krzywe; normalni są prowokowani, zachęcani chyba żeby rozbijać rodziny pić nie pracować itp itd bo tamci dostają kasę prezenty nagrody wakacje wycieczki itp -PARANOJA JAKAŚ!!!

nie powinno się zakładać rodziny jeśli widzi się że nie da się rady utrzymać lub żyć w związku i wychowywac pociech y - a tu super -nagrody/stypendia/kaska;
super nie ma sprawy.....

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.