wtorek, 27 lutego 2024

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 10525 wyświetleń

Dotacje z MPS

Minister Polityki Społecznej, działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.), w roku 2005 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem
i rodziną.

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 6.696.000 zł.
O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Dotacje będą udzielane tym jednostkom samorządu terytorialnego, które przedstawią wnioski zawierające propozycje działań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną wynikające ze strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Przy ocenie programów opracowanych i zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego będą brane przede wszystkim pod uwagę te programy, które uwzględnią budowanie spójnego lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Za priorytetowe będą uznane te programy, których celem jest:
rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie:
 rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych,
 tworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych,
 tworzenie mieszkań usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 przekształcanie placówek opiekuńczo–wychowawczych w placówki wielofunkcyjne,
 tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

Termin składania ofert do Wydziału Polityki Społecznej PUW upływa z dniem 24 lipca 2005 roku. Po dokonaniu wstępnej oceny Wojewoda przekaże dokumentację do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej.
O powyższym poinformowano wszystkie gminy i powiaty oraz samorząd województwa, a szczegółowe informacje opublikowano na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl.

Andrzej Jarosz
Rzecznik Prasowy Wojewody Podlaskiego

poniedziałek, 26 lutego 2024

Opel wbił się bagażnikiem w drzewo

poniedziałek, 26 lutego 2024

Mlekpol na Techmilk 2024

Komentarze (3)

kiedy zainteresowani będziecie mormalnymi rodzinami?

no właśnie, okazuje się że we wszelaki sposób promuje się rodziny patologiczne jakieś niepełne chore krzywe; normalni są prowokowani, zachęcani chyba żeby rozbijać rodziny pić nie pracować itp itd bo tamci dostają kasę prezenty nagrody wakacje wycieczki itp -PARANOJA JAKAŚ!!!

nie powinno się zakładać rodziny jeśli widzi się że nie da się rady utrzymać lub żyć w związku i wychowywac pociech y - a tu super -nagrody/stypendia/kaska;
super nie ma sprawy.....

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.