Wiadomości

Dotacje w ramach ZPORR

Podlaskie Centrum Euro Info działające przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego  organizuje cykl seminariów skierowanych do właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego pt.:


"Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w ramach ZPORR 3.4"


Ze względu na duże zainteresowanie tematem dotacji proponujemy dwa terminy:


1. 14 lutego 2006 - Białystok
Regionalne Centrum Szkoleniowe
ul. Spółdzielcza 8, III p.


2. 15 lutego - Suwałki
hotel "Dom Nauczyciela"
ul. Kościuszki 120


Podczas seminarium dowiecie się Państwo w jaki sposób mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać bazzwrotne dotacje na rozwój przedsiębiorstw.
Omawiane dotacje dotyczyć będą m.in.:
- dotacji na inwestycje:
o rozbudowa lub nabycie przedsiębiorstwa
o zakup wyposażenia
o rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej
o rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego
o zmiana wyrobu lub usługi
o modernizacja środków produkcji.
- specjalistycznych usług doradczych:
o opracowanie strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu
o wprowadzenie na rynek nowego produktu
o zdobycie nowej grupy klientów
o racjonalizacja przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa
o komputeryzacja, racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług
o poprawa zarządzania wewnątrz firmy, itp.


Poniżej znajduje się szczegółowy program seminarium. Aby zgłosić udział należy wypełnić kartę zgłoszenia zamieszczoną na stronie http://www.pfrr.bialystok.pl/35.htm i przesłać ją na numer faxu (085) 740 86 85. Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie: Anna Moczulewska, tel. (085) 740 86 77, 740 86 83.


Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 50 zł netto od osoby (22% VAT).
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.