środa, 22 września 2021

Wiadomości

Dotacje w ramach ZPORR

Podlaskie Centrum Euro Info działające przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego  organizuje cykl seminariów skierowanych do właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego pt.:


"Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w ramach ZPORR 3.4"


Ze względu na duże zainteresowanie tematem dotacji proponujemy dwa terminy:


1. 14 lutego 2006 - Białystok
Regionalne Centrum Szkoleniowe
ul. Spółdzielcza 8, III p.


2. 15 lutego - Suwałki
hotel "Dom Nauczyciela"
ul. Kościuszki 120


Podczas seminarium dowiecie się Państwo w jaki sposób mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać bazzwrotne dotacje na rozwój przedsiębiorstw.
Omawiane dotacje dotyczyć będą m.in.:
- dotacji na inwestycje:
o rozbudowa lub nabycie przedsiębiorstwa
o zakup wyposażenia
o rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej
o rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego
o zmiana wyrobu lub usługi
o modernizacja środków produkcji.
- specjalistycznych usług doradczych:
o opracowanie strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu
o wprowadzenie na rynek nowego produktu
o zdobycie nowej grupy klientów
o racjonalizacja przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa
o komputeryzacja, racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług
o poprawa zarządzania wewnątrz firmy, itp.


Poniżej znajduje się szczegółowy program seminarium. Aby zgłosić udział należy wypełnić kartę zgłoszenia zamieszczoną na stronie http://www.pfrr.bialystok.pl/35.htm i przesłać ją na numer faxu (085) 740 86 85. Zgłoszenia przyjmowane są również telefonicznie: Anna Moczulewska, tel. (085) 740 86 77, 740 86 83.


Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 50 zł netto od osoby (22% VAT).
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

wtorek, 21 września 2021

Czy uczniom grozi nauczanie zdalne?

wtorek, 21 września 2021

XLVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.