sobota, 21 maja 2022

Wiadomości

"Dobry start, lepsze jutro"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie już drugi rok  przy współudziale środków z budżetu powiatu grajewskiego i środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt „Dobry start, lepsze jutro – program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Od początku realizacji objęto wszechstronnym wsparciem 139 osób.W dniu 10 XI 2010 r. odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca dotychczasowe działania w ramach projektu.

W roku 2010 projekt skierowany był do młodzieży uczącej się, mieszkającej na terenie powiatu grajewskiego. Aż 64 osoby uzyskały szansę zdobycia lub podniesienia swoich umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych.
     W ramach projektu zrealizowano następujące szkolenia:
- "Asertywność i kształtowanie wizerunku” – uczestnicy warsztatów mieli okazję do poznania i sprawdzenia w praktyce elementów skutecznego komunikowania się i aktywnego słuchania. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się tematyka rozwiązywania konfliktów.
- "Efektywne poszukiwanie pracy” – celem warsztatów było zapoznanie uczestników z elementami rynku pracy, nabycie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych oraz m. in. przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej.
- "Prawo na co dzień” – uczestnicy zapoznali się z podstawowymi pojęciami prawnymi, uczyli się sporządzania podstawowych pism procesowych w postępowaniu cywilnym i pracy, opracowania projektów umów. Nabyli umiejętności korzystania z różnych źródeł prawa oraz przewidywania skutków prawnych określonych działań.
- "Radzenie sobie ze stresem” -  każda z osób uczestniczących w zajęciach wypracowała własne sposoby radzenia sobie z trudną sytuacją.

Beneficjenci mieli do wyboru jeden, dwa lub trzy kursy zawodowe. W ramach projektu uzyskano następujące kwalifikacje:
- „Księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej” – 10 osób
- „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” – 20 osób
- „Makijaż i wizaż” – 13 osób
-  „Pracownik administracyjno - biurowy” -  8 osób
- „Kelner – barman z modułem językowym” – 8 osób
- „Pielęgnacja dłoni i stóp” – 7 osób
 - „Technolog robót budowlano – wykończeniowych” – 7 osób
-  „Kurs komputerowy dający Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” – 7 osób
-  „Projektowanie stron www” -6 osób
- „Przedstawiciel handlowy” – 7 osób
- „ Magazynier” -6 osób

Zorganizowano również kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień na prawo jazdy kat: B, C, C+E i T. W kursach tych uczestniczyło:
 kat.B – 36 osób
 kat.C – 17 osób
 kat.C+E – 1 osoba
 kat.T  - 1 osoba
Udział w projekcie był dla uczestników bezpłatny.


W roku 2011 PCPR planuje realizację podobnego projektu. Wsparciem zostanie objęta młodzież uczącą się z całego powiatu grajewskiego, oraz osoby niepełnosprawne. Osoby chętne mogą zgłaszać się  do siedziby PCPR w Grajewie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Galeria  zdjęć- Projekt 2010

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.