sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Dni Zdrowia Publicznego 28 X

DNI OTWARTE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
28 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie w związku z obchodami  90-lecia Dni Zdrowia Publicznego w dniu 28 paździrnika 2010 r w godz. 12:00 – 15:00, zaprasza wszystkie osoby chcące uzyskać informację na temat działalności inspekcji sanitarnej, poszczególnych komórek :

1. Sekcja Epidemiologii w zakresie:
-  wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym  pomieszczenia i urządzenia w zakładach opieki zdrowotnej oraz pomieszczenia i  urządzenia służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, specjalistycznej  praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.
-  zapobieganie chorobom przenoszonym przez kleszcze : borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu.
-  zapobieganie zatruciom pokarmowym, Salmonellozy itp.

2. Sekcja Higieny Żywienia Żywności i Przedmiotów Użytku w zakresie:

-  ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego, dla przedsiębiorców mających podjąć działalność w tym zakresie
-  znakowanie środków spożywczych – ważne informacje dla konsumenta
-  higiena w kuchni domowej, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego potraw –  zapobieganie zatruciom pokarmowym, które mają źródło w domu.
-  inne

3. Sekcja Higieny Komunalnej w zakresie:

- wymagań dotyczących ekshumacji zwłok,
- wymagań dotyczących zakładów fryzjerskich, kosmetycznych itp.
- działań podejmowanych przez Inspekcję Sanitarną, w przypadku niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia.
- inne

4. Stanowisko pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w zakresie:

- wymagań dotyczących stanowiska pracy ucznia
- higieniczna ocena rozkładu zajęć lekcyjnych
- inne

5. Stanowisko pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w zakresie:

- programów prozdrowotnych realizowanych w placówkach nauczania i wychowania,  
  zakładach pracy oraz placówkach ochrony zdrowia, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia
- nadzoru nad realizacją tych programów w podległych placówkach.


6. Stanowisko pracy ds. Higieny Pracy w zakresie:

- przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczno-zdrowotne środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób  
  związanych z warunkami pracy,
- ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości  środowiskowych,
- sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakładach pracy,
- inne

7. Stanowisko pracy ds. Zapobiegania Nadzoru Sanitarnego w zakresie:

 - opiniowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w świetle obowiązujących przepisów prawnych,
 - informacja dla inwestorów w sprawie wydawania opinii o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.


  Ponadto na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej zorganizowana będzie wystawka materiałów informacyjno - edukacyjnych o różnorodnej tematyce połączoną z bezpłatnym rozdawnictwem.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.

 


                                                                                Państwowy Powiatowy
                                                                                             Inspektor Sanitarny w Grajewie
                                                                                             Lek.med. Włodzimierz Zaborowski

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.