Wiadomości

Czy starczy pieniędzy na drogi?

W wielu podlaskich samorządach największym wyzwaniem jest poprawa infrastruktury drogowej. 15 września br. Podlaski Urząd Wojewódzki zakończył przyjmowanie wniosków w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. O tym, jak wielkie jest zapotrzebowanie, świadczy liczba ubiegających się o pomoc – wpłynęło 113 wniosków. Komisja do dalszego procesowania zakwalifikowała 98 wniosków.

Na przebudowę, budowę lub remont oczekuje około 234 km dróg lokalnych (109 km dróg powiatowych i 125 km dróg gminnych). Na dofinansowanie dróg powiatowych zgłoszone zapotrzebowanie na dotację wynosi około 50 mln zł, natomiast na drogi gminne ponad 73 mln zł. Wojewoda w swoim budżecie ma ponad 59 milionów zł. Połowa środków ma trafić na drogi gminne, połowa na powiatowe.

Na wstępnej liście rankingowej znalazły się wszystkie wnioski, które przeszły ocenę formalną. Komisja biorąc pod uwagę m.in. znaczenie danej drogi dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych, poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego czy spójność dróg w regionie, oceniała złożone projekty, przyznając im punkty. Zapewne dofinansowane zostaną najlepiej ocenione wnioski w kolejności miejsc na liście rankingowej, do wyczerpania środków.

O wsparcie finansowe na budowę dróg lokalnych w 2017 r. ubiegają się także samorządy z powiatu grajewskiego. Na wstępnej liście rankingowej – drogi gminne miejsca kolejno zajmują:

4. gmina Rajgród - Przebudowa drogi gminnej publicznej miejscowości Kosiły, całkowity koszt inwestycji 1 564 228 zł, wnioskowana kwota pomocy 782 114 zł;

19. gmina Wąsosz - Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej Wąsosz – Żebry do drogi powiatowej Wąsosz – Bagienice, całkowity koszt inwestycji 802 104 zł, wnioskowana kwota pomocy 401 052 zł;

40. gmina Szczuczyn – Przebudowa dróg gminnych (ul. Pawełki i ul. Osiedle Pawełki) w Szczuczynie, całkowity koszt inwestycji 731 222,67 zł, wnioskowana kwota pomocy 365 611,33 zł;

45. gmina Radziłów – Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czachy i Brychy, całkowity koszt inwestycji 841 962 zł, wnioskowana kwota pomocy 420 981 zł;

48. miasto Grajewo – Budowa drogi gminnej – ul. Ekologiczna w Grajewie, całkowity koszt inwestycji 7 746 412 zł, wnioskowana kwota pomocy 3 000 000 zł.

Na wstępnej liście rankingowej – drogi powiatowe miejsca kolejno zajmują:

5. powiat grajewski – Przebudowa drogi powiatowej nr 1793B – Woźnawieś, całkowity koszt inwestycji 829 488 zł, wnioskowana kwota pomocy 414 744 zł;

16. powiat grajewski – Przebudowa drogi powiatowej nr 1812B – Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz, całkowity koszt inwestycji 2 535 996 zł, wnioskowana kwota pomocy 1 267 998 zł.

Zgodnie ze zgłoszonymi projektami, podlaskie magistraty ubiegają się o dwa razy więcej pieniędzy, niż dysponuje Wojewoda. Największe szanse na przyznanie dotacji mają te drogi, które znalazły się wysoko w rankingu. Pod koniec listopada br. poznamy te inwestycje drogowe, które otrzymają rządowe wsparcie.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.