Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 11919 wyświetleń

Co zrobił TBS w 2007r.?

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za I półrocze 2007r.

Spółka w pierwszym półroczu 2007 roku prowadziła działalność statutową. Głównym zadaniem było zakończenie inwestycji „Przebudowa budynku Gimnazjum nr 3 w Grajewie". Na ten cel zaciągnięty został w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt w wysokości 1 769 000,00zł. Kredyt wykorzystany został w całości. Zgodnie z umową kredytową oraz umową o wykonanie robót inwestycja zakończona została w miesiącu czerwcu 2007. Budynek zasiedlono, również zgodnie z zawarowanymi terminami w miesiącu lipcu 2007. Budynek zawiera 30 mieszkań o powierzchni około 48-49m2 każde. Przydziału mieszkań dokonała pięcioosobowa komisja powołana przez Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (Burmistrz Miasta Grajewo). Zgodnie z umową kredytową, po zasiedleniu budynku inwestycja została rozliczona z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W miesiącu sierpniu złożono również wniosek o umorzenie części kredytu. Zgodnie z Ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jest to kwota 239 996,86zł. Podstawą do umorzenia tej kwoty, zgodnie z umową kredytową, jest: wykonanie robót do końca czerwca 2007, zasiedlenie budynku w m-cu lipcu 2007, rozliczenie inwestycji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do końca sierpnia 2007. Wszystkie terminy zostały dotrzymane. Spodziewane umorzenie nastąpi w miesiącu wrześniu 2007. Spółką, na koniec czerwca 2007 roku osiągnęła zysk w wysokości 3 246,25zł.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Grajewie
19-203 Grajewo
ul. Konstytucji 3 Maja 27
skr.poczt.19
fax (086)2723238

wtorek, 6 czerwca 2023

TEAM 4 - dwa kółka i kolejka

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Kondolencje p. Wiolecie Zielińskiej

Komentarze (2)

A kiedy będzie zagospodarowany teren przy blokach 71 i 72 TBS ???

przy bloku 71 72 droga jest super ładne zagospodarowanie

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.