Wiadomości

Co pokazuje barometr zawodów

W bieżącym roku mieć trudności z zatrudnieniem w powiecie grajewskim nie powinni mieć betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, inżynierowie elektrycy i energetycy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, samodzielni księgowi, ślusarze oraz technicy mechanicy. Problem ze znalezieniem pracy, wynikający z małego zapotrzebowania i istnienia wielu kandydatów spełniających określone wymagania mogą mieć krawcy i pracownicy produkcji odzieży, ogrodnicy i sadownicy, rolnicy i hodowcy oraz specjaliści administracji publicznej – wskazuje „Barometr zawodów”.

„Barometr zawodów” to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Uczestnicy badania (pracownicy powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy) w toku dyskusji analizują sytuację w poszczególnych specjalnościach.

Podczas oceny eksperci posiłkują się danymi na temat liczby ofert pracy oraz liczby osób zarejestrowanych w konkretnym zawodzie. „Barometr zawodów” pochodzi ze Szwecji. Jego metodologia została wypracowana w latach dziewięćdziesiątych XX w. jako element szerszego systemu prognozowania zmian na rynku pracy. W 2015 r. zalety wymienionego narzędzia doceniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podejmując decyzję o realizacji w Polsce. Koordynatorem krajowym został Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, na poziomie wojewódzkim - wojewódzkie urzędy pracy. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP w końcu stycznia br. to 3 231 osób. W porównaniu do grudnia 2016 r. nastąpił wzrost o blisko 150 osób. Wzrostowy trend bezrobocia pokazują dane z Głównego Urzędu Statystycznego. Jeszcze w listopadzie 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie grajewskim wynosiła 16,7% , na koniec grudnia jednak już 17,2% - największa w województwie podlaskim. Warto zaznaczyć, że na Podlasiu są powiaty gdzie wskaźnik nie przekracza nawet 7 % (np. powiat suwalski 6,2%, wysokomazowiecki 6,8 %).


e-Grajewo.pl

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.