Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 13693 wyświetleń

Co nam grozi ?

Powiat Grajewo nie ma na dużą skalę rozwiniętego przemysłu. Jest to powiat typowo rolniczo - przemysłowy.

           Ze względu na stosowanie substancji chemicznych, zaliczanych do niebezpiecznych i stwarzających możliwość zagrożenia środowiska przewiduje się awarie urządzeń zainstalowanych w jednostkach organizacyjnych służących do produkcji lub magazynowania materiałów płynnych lub gazowych. W skutek tego może nastąpić skażenie wody, gleby lub powietrza.

           Na terenie Powiatu w 22 zakładach przechowuje się i stosuje ok. 40 różnego rodzaju  substancji, materiałów i związków zwanych toksycznymi środkami przemysłowymi / TSP /. Środki te obok zagrożenia pożarowego i wybuchowego stwarzają zagrożenie chemiczne i ekologiczne. Ilość TSP w zakładach jest zróżnicowana i waha się od 1 t. do 1200 t. (mazut w Pfleiderer Grajewo SA – max. Ilość).
     
Zakłady, które mogą stworzyć największe zagrożenie dla środowiska to:
- Pfleiderer Grajewo S.A.,
- Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie,
- Stacje Paliw.
      Do najbardziej niebezpiecznych TSP występujących na terenie Powiatu zaliczyć należy:
- amoniak – max. 5 t. – inst. chłodnicza SM “Mlekpol”,
- woda amoniakalna – 190 t. – Pfleiderer S.A.,
- butanol – 50 t. – Pfleiderer S.A.,
- glikol etylowy – 45 t. – Pfleiderer S.A,
- kwasy nieorganiczne – 0,5÷5 t. – Pfleiderer S.A,
- formalina – 100 t. – Pfleiderer S.A.

Wykaz obiektów i zakładów, w których występują materiały niebezpieczne:

Lp.

.

Nazwa zakładu, miejscowość

 

Rodzaj substancji / TSP /

1.

Pfleiderer Grajewo S.A.

Ul. Wiórowa 1

Formalina, woda amoniakalna, żywica mocz., formaldehyd., żywica FM, butanol, glikol etylowy, mazut, olej nap. etylina, olej grzewczy, lateks, k. siarkowy, kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas solny, toluen, mocznik, melamina, utwardzacz, akorinol, chlorek amonowy, soda kaustyczna

2.

Spółdzielnia Mleczarska “Mlekpol” w Grajewie

Amoniak, alizoral, alkohol amonowy, kwas azotowy, kwas siarkowy, soda kaustyczna

3.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

Etylina, olej napędowy

4.

Zespól Opieki Zdrowotnej

w Grajewie

Alkohole, nitrogenium, kwas octowy, olej napędowy i opałowy

5.

Zakład Gospodarki Kom. i Mieszk. w Rajgrodzie

Olej napędowy

6.

Zespół Szkół Rolniczych

w Wojewodzinie

Olej opałowy

7.

Zakład Dystrybucji Gazu

w Grajewie

Gaz propan - butan

8.

Ośrodek Wypoczynkowy BGŻ “Knieja” w Rajgrodzie

Olej opałowy

9.

Przedsiębiorstwo Gosp. Kom.

i Mieszk. w Grajewie

Gaz propan – butan, etylina, olej napędowy


W obszarze bezpośredniego zagrożenia TSP istnieje potrzeba: 
 wyposażenia załóg zakładów pracy oraz ludności w indywidualne środki ochrony dróg oddechowych;
 utrzymania w sprawności technicznej systemów ostrzegania i alarmowania oraz ciągłego monitoringu;
 szkolenia ludności na temat zasad ochrony przed TSP.

W okresie bezpośredniego zagrożenia ludności TSP nie planuje się jej ewakuacji. Możliwe będzie jedynie przeprowadzenie ewakuacji i samoewakuacji ludności poza obszarami bezpośredniego zagrożenia (położonych w odległości pozwalającej na podjęcie zorganizowanej akcji ratunkowej). Zachodzić będzie potrzeba współdziałania w tej problematyce z organami i siłami województwa i powiatów  ościennych.
źródło: Internet

 

Komentarze (2)

oj ludzie nie przesadzajcie ;) nie jest tak źle.... spójrzcie tylko na woj. śląskie.... ale..... polakowi trudno dogodzić..... a wiecie ze formaldehyd prawdopodobnie jest rakotwórczy ale to nie jest udowodnione ale też nie jest wykluczone .....

PŁYTY JAK FABRYKA ALE CO ROBI WŁASCICIEL POSESJI PRZY KOPERNIKA ..KTORY MA SKLEP Z MEBLAMI JAK ON ZATRUWA OSIEDLE TERAZ ROBI TO NOCA ZEBY NIE BYŁO WIDAC PALI CZYMS BARDZO SMIERDZACYM NIE JEST TO DREWNO ANI WEGIEL NAPEWNO

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.