Wiadomości

Chcesz zostać POLICJANTEM?


   Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku rozpoczyna przyjmowanie ofert od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w 2008 roku, zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym poniżej.

   
Do udziału w procedurze rekrutacyjnej serdecznie zapraszamy również wszystkie osoby, które przystąpiły do postępowania kwalifikacyjnego w 2007 roku i z etapu szkolnego / test wiedzy ogólnej bądź test sprawności fizycznej / uzyskały wynik negatywny.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W ROKU 2008

Planowane przyjęcia do służby

14 stycznia, 17 marca, 12 maja, 14 lipca, 15 września, 17 listopada


W NASTĘPUJACYCH JEDNOSTKACH POLICJI:

 • Komenda Miejska Policji w Białymstoku
 • Komenda Miejska Policji w Łomży
 • Komenda Miejska Policji w Suwałkach
 • Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
 • Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
 • Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
 • Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce
 • Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
 • Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
 • Komenda Powiatowa Policji w Sejnach
 • Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
 • Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
 • Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem
 • Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
 • Oddział Prewencji Policji w Białymstoku

  SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
  • nie karany i korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
  • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

  OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65 /wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 13.00/ nr pokoju 113, numer telefonu: 085 677 22 54, 085 677 23 56

  NASTĘPUJACE DOKUMENTY :

  • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata / wzór podania - załącznik nr 1 /,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i C , wzór dotyczący uzupełnienia pkt 30 kwestionariusza części A - załącznik nr 2/,
  • własnoręcznie napisany życiorys, w formie opisowej,
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

  U W A G A !

     Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, kwestionariusz osobowy część B oraz świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w KWP w Białymstoku w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą postępowanie kwalifikacyjne.

  Preferencje kandydata do służby w Policji w zakresie wykształcenia :

  1. wykształcenie wyższe/ magister lub równorzędne / o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia lub informatyka) 18 punktów,
  2. wykształcenie wyższe / magister lub równorzędne / o innym kierunku niż wymieniony w pkt 1 - 14 punktów,
  3. wykształcenie wyższe / licencjat, inżynier / - 12 punktów,
  4. wykształcenie średnie- 10 punktów.

  NIEZBĘDNE INFORMACJE ORAZ FORMULARZE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DO POBRANIA


     ze strony internetowej Komendy Głównej Policji www.policja.pl oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku www.podlaska.policja.gov.pl
     Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2002r. Nr 7, poz. 58, z późń. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. Nr 170, poz. 1202).

OGŁASZAROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJIKANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJINA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOW ROKU 200814 stycznia, 17 marca, 12 maja, 14 lipca, 15 września, 17 listopada

   Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku rozpoczyna przyjmowanie ofert od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w 2008 roku, zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym poniżej.   

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA BIAŁEGOSTOKU !!!

   Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość składania ofert (kompletu dokumentów) przez kandydatów w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa podlaskiego.

Komendant Wojewódzki Policji
w Białymstoku   
insp. Roman Popow

wtorek, 6 czerwca 2023

TEAM 4 - dwa kółka i kolejka

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Kondolencje p. Wiolecie Zielińskiej

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.