niedziela, 1 października 2023

Wiadomości

Budżet w pigułce

Dochody budżetu miasta w wysokości:
30 876 172,00 zł
Wydatki budżetu miasta w wysokości:
32 634 769,00 zł
Dochody budżetowe przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
1 241 403,00 zł
Źródło pokrycia deficytu budżetu miasta stanowią: planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.
3 000 000,00 zł


Ustalono:
1/ rezerwę ogólną w kwocie 157 100,00 zł

2/ rezerwę celową w kwocie 1 119 900,00 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki :
a) przeprowadzenie remontów 400 000,00 zł
b) na zadania inwestycyjne 700 000,00 zł (na które zostaną pozyskane środki unijne)
c) rezerwa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli 19 900,00 zł

źródło: BIP

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.