piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 11750 wyświetleń

Budżet Miasta Grajewo

Burmistrz Miasta przedstawiał Radzie Miasta projekt uchwały budżetowej na 2008 r. Przy opracowaniu projektu budżetu zastosowano szczegółową klasyfikację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Ustalono plan dochodów budżetu w kwocie 46 840 800 zł, w tym dochody własne w wysokości 26 667 828,00 zł, stanowiące 56,93 % ogólnych dochodów budżetu, na które składają się dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych ,wpłat z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności -t.j. ogółem kwota 11 789 904 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -kwota 9 655 989 zł oraz od osób prawnych - kwota 1 650 000 zł, dochody z majątku miasta - kwota 2 780 728 zł oraz pozostałe dochody - kwota 791 207 zł.

Kolejną pozycją projektu uchwały są subwencje, które stanowią 22,28 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 10 434 855 zł. Subwencja oświatowa nie zaspokaja w pełni potrzeb oświaty na wynagrodzenia nauczycieli. Ważną pozycją budżetu miasta są dotacje na realizację zadań zleconych przez państwo i zadań własnych, które stanowią 18,34 % planowanych dochodów budżetu miasta i wynoszą kwotę 8 590 617 zł.

W 2008 r. planuje się również otrzymanie środków w kwocie  147 500 zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu p.n. Promocja zdrowia w Grajewie poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej".

Po stronie wydatków w projekcie uchwały zapisano łączną kwotę 49 075 941 zł. Kwota ta obejmuje wszystkie obligatoryjne zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz zadania wynikające z innych ustaw.

Jak wynika z planu wydatków najwięcej środków budżetowych pochłaniają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota 19 659 376 zł, co stanowi 40,06 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Po oświacie drugie miejsce zajmują wydatki na opiekę społeczną 11 042 489,00 zł tj. 22,50 % później na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 4 669 978,00 zł tj. 9,52 % , administrację publiczną     3 873 087,00 zł tj. 7,89 % , transport i łączność  3412 000,00 zł tj. 6,95 % , kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  2 282 809,00 zł tj. 4,65 %, kulturę fizyczną i sport  1 194 042,00 zł tj. 2,43 % , gospodarkę mieszkaniową 1 138 000,00 zł tj. 2,32%.

Na pozostałe działy w budżecie przeznaczono kwotę 1 804 160,00 zł tj. 3,68 % ogólnej kwoty budżetu, w tym utworzenie rezerwy 453 290,00 zł.

W planie wydatków na 2008 r. umieszczono również dotacje w wysokości 2 185 509 zł. Rok 2008 to kolejny rok spłat rat kredytowych, które wynoszą kwotę 2 664 259 zł. Miasto spłaca kredyty zaciągnięte w BOŚ i PKO BP S.A.  Planuje się, że na koniec 2008 roku stan zadłużenia wyniesie 5 607 600 zł.

 

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (4)

Czemu tak mało pieniędzy miasto przeznacza na mieszkania,bloki?To jest okrutne.Młodzi ludzie nie mają gdzie mieszkać.

wiecej kasy na kulture i ochrone dziedzictwa narodowego w porownaniu z gospodarka mieszkaniowa? W tym problem Grajewa...ludzie po stancjach musza sie wałęsać,bo miasto pomniki bedzie odnawiac, zamist chociaz jeden blok rocznie postawic dla mieszkancow np mlodych malzenstw, zeby urbanizacja postepowala a nie stala od 16 lat w miejscu...

zawiedziona .... normalnie z ust mi to wyjełas

Jeżeli ktoś chce mieszkanie to nie widzę problemu ,ogłoszeń o sprzedaży jest sporo.Możecie sobie kupić.Dlaczego każdy uważa że wszystko mu się należy.Wszyscy myślą że jak miasto wybuduje mieszkania to będzie je rozdawać za darmo.Też byłem młody ale nigdy nie przyszło mi do głowy aby liczyć na innych i sam się starałem o wszystko.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.