Wiadomości

Bezpieczniej w Radziłowie

W Radziłowie zostało otwarte Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które działa  przy Gimnazjum w Radziłowie w tejże gminie. To 34 centrum BRD w województwie podlaskim, którego jednym z celów funkcjonowania jest ułatwienie młodzieży wiejskiej możliwości uzyskania karty rowerowej i motorowerowej. GC BRD powstało na mocy porozumienia Wójta Gminy Radziłów z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.

Nowoczesna pracownia wychowania komunikacyjnego wyposażona została w podstawowy sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe. Dzieci i młodzież będą miały do dyspozycji m.in.: programy komputerowe, plansze, tablice poglądowe, książki, kodeksy, rzutnik, telewizor, odtwarzacz wideo i DVD a także rowery i motorower oraz sprawnościowy tor przeszkód. Zakup sprzętu na wyposażenie ośrodka sfinansował WORD w Łomży oraz Krajowa Rada BRD. Lokalizacja w pomieszczeniu dawnej pracowni komputerowej (szkoła posiada odrębną nowoczesną pracownię komputerową) pozwoli na pełne wykorzystanie pomocy dydaktycznych w postaci testów komputerowych i programów symulacyjnych.

Uroczyste otwarcie odbyło się 15. października 2007 r. na sali gimnastycznej.W uroczystości wzięli udział: poseł na Sejm RP - p. Kazimierz Gwiazdowski, przedstawiciel Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - p. Anna Kokocińska, Marszałek Województwa Podlaskiego - p. Jan Kamiński, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego - p. Mieczysław Bagiński, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska - p. Katarzyna Zajkowska. Nie zabrakło także przedstawicieli władz oświatowych: w otwarciu uczestniczyła kurator Oświaty w Białymstoku - p. Jadwiga Mariola Szczypiń, wizytator KO - p. Ewa Markowska. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży reprezentowany był przez dyrektora p. Mirosława Oliferuka i p. Zenona Piotrowskiego, a władze samorządowe przez Starostę Powiatu Grajewskiego - p. Jarosława Augustowskiego i Wójta Gminy Radziłów - p. Roberta Ziemkiewicza. Z ramienia Policji obecni byli: Komendant  Wojewódzki Policji - inspektor Roman Popow, kierownik Posterunku w Radziłowie - p. Cezary Sobolewski.
Słowa powitania skierowano także do prezesa BS w Jedwabnem - p. Mariana Chrzanowskiego, dyrektora o. BS w Radziłowie - p. Dariusza Duchnowskiego, proboszcza parafii Radziłów, przewodniczącego Rady Gminy i radnych, dyrektorów szkół i przedstawicieli UG w Radziłowie.

Po przemówieniach skierowanych do zgromadzonych na sali nauczycieli, uczniów i rodziców zaprezentowano część artystyczną. W programie były występy zespołu tanecznego "Roztańczone Smerfiki" ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie, występ grupy tanecznej Feuer - uczestników IX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Współczesnego (grupy prowadzonej pod kierunkiem p.Jolanty Kaszak), w której w skład wchodzą uczennice kl.VI  SP w Radziłowie i kl.I Gimnazjum w Radziłowie.

W trakcie uroczystości nastąpiło także podsumowanie II Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  - konkursu adresowanego do uczniów klas IV-VI szkół gminy Radziłow. Aby uświetnić uroczystość, młodzież pod opieką p. Elżbiety Jurskiej przygotowała inscenizację teatralną - parafrazę II części "Dziadów".

Po części artystycznej nastąpił najważniejszy moment uroczystości - przecięcie wstęgi. Do tej szczególnej czynności zaproszeni zostali:

dyrektor WORD p. Mirosław Olferuk,
Wójt Gminy Radziłów - p. Robert Ziemkiewicz
dyrektor Gimnazjum w Radziłowie - p. Aneta Michałowska
opiekun sali BRD - p. Zbigniew Mroczkowski
przewodnicząca SU - Sylwia Długołędzka.

Zbigniew Mroczkowski

niedziela, 4 czerwca 2023

Kondolencje p. Beacie Biedrzyckiej

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.