sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

ARiMR-nowe nabory wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła tegoroczny wstępny harmonogram ogłaszania terminów nowych naborów wniosków na działania pomocowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Kierownictwo Agencji przewiduje, że w tym roku jako pierwszy zostanie ogłoszony termin przyjmowania wniosków na „Ułatwianie startu młodym rolnikom”  co ma nastąpić 24 marca br.  Następnie 14 kwietnia będzie ogłoszona data  naboru wniosków na wsparcie z działania ”Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Z kolei 5 maja będzie wiadomo od kiedy ARiMR zacznie przyjmować wnioski na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.  Przedsiębiorcy  zajmujący się przetwórstwem żywności powinni poznać termin przyjmowania wniosków na wsparcie ich branży z działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolniczej i leśnej” 26 maja 2009 r.

W najbliższych dniach Agencja poinformuje też o terminie ogłoszenia naboru wniosków na nowouruchamiane działanie  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”.  Nabór wniosków na to działanie jest wstępnie przewidziany na przełom I i II kwartału br.

W najbliższym czasie ARiMR ogłosi kiedy podane zostaną do publicznej wiadomości terminy przyjmowania wniosków na pozostałe działania z PROW 2007 – 2013: „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych”.

ARiMR postanowiła podać wyprzedzająco przewidywane terminy  ogłoszenia naborów wniosków na uzyskanie pomocy finansowej z PROW 2007-13, by chętni na skorzystanie z dotacji Unijnych  mieli więcej czasu na dobre przygotowanie i wypełnienie składanych wniosków o wsparcie - za Biurem Prasowym ARiMR - Krzysztof Zalewski - Zastępca Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży

ARiMR Grajewo ul. Fabryczna 4     
tel.086 273 89 39


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.