czwartek, 21 września 2023

Wiadomości

AMBASADOR BIZNESU

VIII EDYCJA KONKURSU "AMBASADOR BIZNESU - PODLASIE 2006"


Po raz ósmy Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskie Centrum Euro Info organizują konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw "Ambasador Biznesu - Podlasie 2006". Zasadniczym celem konkursu jest wskazanie na grupę małych i średnich firm,
które mogą  poszczycić się dobrymi wynikami działalności gospodarczej.  Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do konkursu do 30 kwietnia.


W ubiegłym roku do konkursu zgłosiło się 65 firm z całego województwa. Tytuł "Ambasador Biznesu - Podlasie 2005" otrzymały Zakłady Przemysłu Sklejek Biaform S.A.


Zasadniczym celem konkursu jest wskazanie na grupę małych i średnich firm
w województwie podlaskim, które mogą  poszczycić się dobrymi wynikami działalności gospodarczej, propagowanie ich działalności oraz promocja produktów i usług przez nie oferowanych. Ponadto konkurs ma na celu kreowanie opinii klientów o lokalnie działających przedsiębiorstwach, co w efekcie ma przyczynić się do wzrostu popytu na oferowane przez nie produkty i usługi.
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze spełniające następujące warunki:
· Posiadają siedzibę w województwie podlaskim;
· Mają kapitał przynajmniej w 51% polski i przynajmniej w 51% prywatny;
· Nie prowadzą działalności związanej z wyrobami alkoholowymi, tytoniowymi oraz militarnymi;
· Spełniają kryteria 'mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy' zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1807 z późn. zm.):


Konkurs odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym zainteresowane firmy przesyłają do dnia 30 kwietnia 2006 r. ankietę (rozsyłaną przez organizatora do lokalnych firm i dostępną na stronie www.pfrr.bialystok.pl). Następnie Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego  dokonuje wyboru grupy ok. 15 firm do drugiego etapu. W drugim etapie uczestnicy poddawani są szczegółowej ocenie na podstawie informacji zebranych przez ekspertów delegowanych przez komisję konkursową. Eksperci oceniają półfinalistów z zakresu public relations, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, oceniają sytuację finansową firmy i weryfikują złożone przez uczestników ankiety.
Komisja konkursowa ogłosi laureatów na uroczystej gali, która odbędzie się 10 czerwca 2006 roku.
Zwycięzca otrzyma tytuł i statuetkę: "Ambasador Biznesu - Podlasie 2006" oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł ufundowaną przez PFRR. Tradycyjnie- specjalne nagrody przyznają Marszałek Województwa Podlaskiego (firmie, która w 2005 roku osiągnęła największy przyrost zatrudnienia) oraz Wojewoda Podlaski (firmie, która posiadała w  2005 roku największy udział eksportu w sprzedaży). Pozostali laureaci (firmy, które zajęły miejsca 2 i 3) otrzymują tytuł Laureata Konkursu oraz nagrody rzeczowe.


Więcej informacji udziela dziennikarzom "First Communications".
Tel: 085/ 74 36 856 lub 0602 10 30 35.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.