środa, 22 września 2021

Wiadomości

AMBASADOR BIZNESU

VIII EDYCJA KONKURSU "AMBASADOR BIZNESU - PODLASIE 2006"


Po raz ósmy Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskie Centrum Euro Info organizują konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw "Ambasador Biznesu - Podlasie 2006". Zasadniczym celem konkursu jest wskazanie na grupę małych i średnich firm,
które mogą  poszczycić się dobrymi wynikami działalności gospodarczej.  Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do konkursu do 30 kwietnia.


W ubiegłym roku do konkursu zgłosiło się 65 firm z całego województwa. Tytuł "Ambasador Biznesu - Podlasie 2005" otrzymały Zakłady Przemysłu Sklejek Biaform S.A.


Zasadniczym celem konkursu jest wskazanie na grupę małych i średnich firm
w województwie podlaskim, które mogą  poszczycić się dobrymi wynikami działalności gospodarczej, propagowanie ich działalności oraz promocja produktów i usług przez nie oferowanych. Ponadto konkurs ma na celu kreowanie opinii klientów o lokalnie działających przedsiębiorstwach, co w efekcie ma przyczynić się do wzrostu popytu na oferowane przez nie produkty i usługi.
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze spełniające następujące warunki:
· Posiadają siedzibę w województwie podlaskim;
· Mają kapitał przynajmniej w 51% polski i przynajmniej w 51% prywatny;
· Nie prowadzą działalności związanej z wyrobami alkoholowymi, tytoniowymi oraz militarnymi;
· Spełniają kryteria 'mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy' zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1807 z późn. zm.):


Konkurs odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym zainteresowane firmy przesyłają do dnia 30 kwietnia 2006 r. ankietę (rozsyłaną przez organizatora do lokalnych firm i dostępną na stronie www.pfrr.bialystok.pl). Następnie Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego  dokonuje wyboru grupy ok. 15 firm do drugiego etapu. W drugim etapie uczestnicy poddawani są szczegółowej ocenie na podstawie informacji zebranych przez ekspertów delegowanych przez komisję konkursową. Eksperci oceniają półfinalistów z zakresu public relations, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, oceniają sytuację finansową firmy i weryfikują złożone przez uczestników ankiety.
Komisja konkursowa ogłosi laureatów na uroczystej gali, która odbędzie się 10 czerwca 2006 roku.
Zwycięzca otrzyma tytuł i statuetkę: "Ambasador Biznesu - Podlasie 2006" oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł ufundowaną przez PFRR. Tradycyjnie- specjalne nagrody przyznają Marszałek Województwa Podlaskiego (firmie, która w 2005 roku osiągnęła największy przyrost zatrudnienia) oraz Wojewoda Podlaski (firmie, która posiadała w  2005 roku największy udział eksportu w sprzedaży). Pozostali laureaci (firmy, które zajęły miejsca 2 i 3) otrzymują tytuł Laureata Konkursu oraz nagrody rzeczowe.


Więcej informacji udziela dziennikarzom "First Communications".
Tel: 085/ 74 36 856 lub 0602 10 30 35.

wtorek, 21 września 2021

Czy uczniom grozi nauczanie zdalne?

wtorek, 21 września 2021

XLVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.