Kultura i rozrywka

  • 1 komentarzy
  • 10273 wyświetleń

Akademia Jutra w Rajgrodzie

RÓWNY START DROGĄ DO SUKCESU

W dniu 31.01.2007 r. dyrektor SP w Rajgrodzie złożył w Augustowskim Centrum Edukacyjnym wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Akademia Jutra” opracowany przez nauczycieli tejże szkoły w czasie ferii zimowych. Przedstawiam skrócony opis projektu SP w Rajgrodzie pt. „RÓWNY START DROGĄ DO SUKCESU” .

Projekt „Równy start drogą do sukcesu” to szereg działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów. Projektem objętych jest 182 uczniów, w tym 89 zamieszkałych na wsi. Projekt koncentruje się na pomocy uczniom wykazującym problemy w nauce. Zakłada prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach I - VI. Umożliwia rozwijanie umiejętności kluczowych i zdobywanie dodatkowej wiedzy w ramach zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu zewnętrznego. Poprzez stosowanie przez nauczycieli innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjno –komunikacyjnych, wspomaga nabywanie umiejętności uczenia się oraz przygotowanie do kontynuowania nauki. W ramach rozwijania ich zainteresowań przewiduje prowadzenie następujących zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji odbiorcy sztuki i przyszłego ich twórcy: teatrzyk kukiełkowy, chór szkolny, kółko taneczne. Planowane są wyjazdy do teatru lalek, teatru dramatycznego, filharmonii. Uczniom zainteresowanych sportem proponuje zajęcia w ramach koła sportowego -gry zespołowe, kółka szachowego. Wszystkie wyjazdy uczniów przyczynią się do rozwoju umiejętności społecznych w dziedzinie życia publicznego.

Realizacja działań projektu wzmocni pozycję szkoły jako instytucji wspierającej i rozwijającej życie kulturalne środowiska lokalnego. Projekt finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa i realizowany będzie od 01.03.2007 r. do 28.02.2008 r.

Arkadiusz Klimaszewski

poniedziałek, 25 września 2023

Mazurski Browar zaprasza na święto piwa

Komentarze (1)

Gratuluję dyrekcji oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie realizacji projektu unijnego "Akademia jutra". Wszelkie pozytywne działania skierowane na młodego człowieka zaprocentują w przyszłści. Dodatkowe zajecia są bardzo dobrze odbierane przez uczestniczących w nich uczniów. Szeroka oferta programowa pozwala im znaleźć coś dla siebie, według własnych zainteresowań oraz potrzeb. Uczestnictwo w kołach zainteresowań oraz atrakcyjne wycieczki (wszystko bezplatne!) są efektem pracy zespołu, który opracował w/w projekt. Gratuluję!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.