Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 11257 wyświetleń

Absolutorium dla burmistrza

27 kwietnia 2007 roku na  IX  Sesji Rady Miasta Grajewo radni  jednogłośnie podjęli  uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2006.

Budżet Miasta był zmieniany kilkakrotnie w ciągu roku, a w wyniku dokonanych zmian, plan dochodów został określony na poziomie 43.439.303 złotych, a plan wydatków w wysokości 46.339.315 złotych. Pierwotnie planowany deficyt budżetu określono w wysokości 3.384548 złotych, w ciągu roku w trakcie wprowadzanych zmian w budżecie zmniejszono deficyt do kwoty 2.900.012 złote, a źródłem pokrycia miał być kredyt i wolne środki.
W analizowanym okresie dochody zostały wykonane w wysokości 41.844.8 34,64 zł co stanowi 96,33 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 44.720.965,63 zł, co stanowi 96,51 % planu rocznego. Zatem budżet zamknął się deficytem wysokości 2.876.130,99 złotych.

Analizując gospodarkę finansową Miasta w roku 2006, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku odnotował, że:
• na dzień 31.12.2006 roku Miasto Grajewo posiadało zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.227.444 zł, co stanowi 17,27 % uzyskanych dochodów,
• Miasto spłaciło zobowiązania w łącznej kwocie 5.563.301,67 zł, stanowi 13,29 % uzyskanych dochodów,
• nie wystąpiły przekroczenia planu wydatków.

- Dziękuję w imieniu własnym i wiceburmistrza  wszystkim współpracownikom za pracę. Jeśli ktoś twierdzi, że nie było kontrowersji i dyskusji to jest w błędzie. Był to trudny rok, chociażby ze względu na wybory. Oby w kolejnych latach udało nam się zrealizować plany i działać dla dobra naszego miasta  – burmistrz Grajewa Krzysztof  Waszkiewicz

e-Grajewo.pl

 

Komentarze (1)

Najwyższy czas może by dla Grajewa opracowywac jakieś sensowne plany- a nie ustaleac bezsensowne plany a potem realizowac je i cieszyć sie z tego- a Grajewo wyglada -kazdy widzi jak - rece opadają.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.