Wiadomości

 • 1 komentarzy
 • 1043 wyświetleń

XLIV sesja Rady Powiatu

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu Grajewskiego.

Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

 5. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

 6. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu Grajewskiego za 2020 r.

 7. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu grajewskiego za 2020 r.:

  1. wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu,

  2. debata,

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Grajewskiego. 

 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2020 r.:

  1. wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,

  2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu za 2020 r.,

  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej,

  4. dyskusja,

  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2020 r., 

  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego. 

 9. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, 

  2. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie, 

  3. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie, 

  4. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2021, 

  5. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024. 

 10. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

 11. Zamknięcie sesji.   

 

Komentarze (1)

I oby wam Szanowni Rajcy odwagi nie zabrakło.

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.