Tykocin Pomnikiem Historii

aktualizacja: 2021-04-28 21:06:37     nr wiadomości: 45505     przeczytano: 1276     Ilość komentarzy komentarze: 2

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał rozporządzenie ws. uznania Tykocina za Pomnik Historii. Chodzi o historyczny zespół miasta.

Za Pomnik Historii uznano część Tykocina ograniczoną od północy rzeką Narew a od południa ulicami: Zagumienną, Choroszczańską, terenem dawnego klasztoru bernardynów, ulicą Kaczorowską i Holendry. Od wschodu z kolei teren zabytkowego miasta ogranicza cmentarz rzymskokatolicki, a w od zachodu cmentarz żydowski. W Tykocinie znajduje się ponad 100 obiektów zabytkowych.

Ze względów na bogatą historię, nienaruszoną przyrodę oraz ścisły związek z kulturą żydowską, w mieście dominują wydarzenia związane z tymi tematami, a w szczególności jarmarki historyczne, rekonstrukcje wydarzeń historycznych, festyny i święta żydowskie, koncerty organowe.

Tykocin jest czwartym Pomnikiem Historii w województwie podlaskim. Wcześniej te prestiżowe tytuły dostały: Kanał Augustowski, kościół św. Rocha w Białymstoku oraz meczety i mizary w Kruszynianach i Bohonikach. 

 

Początki Tykocina związane są z grodem mazowieckim, znajdującym się w odległości ok. 3 km na południe od obecnego miasta, którego pozostałości zachowane są w pobliżu wsi Sierki i nazywane potocznie „Zamczyskiem”. W okresie od XI do XIV w. był to mazowiecki gród rzędu kasztelańskiego z podgrodziem. Według badań historyków Tykocin powstał w miejscu przeprawy przez Narew dla skrócenia szlaku handlowego prowadzącego z Połocka i Wilna w kierunku Poznania i Krakowa. Rozwinął się z osady podgrodowej na pograniczu[9] Mazowsza i Wielkiego Księstwa Litewskiego, na fali kolonizacji polskiej z Mazowsza oraz wskutek rozwoju wymiany handlowej w XIV w. między Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim.

  - fot.: Małgorzata Sawicka, Cezary Rutkowski   - źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku   - źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku   - źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Po klęsce powstania styczniowego miasto zapłaciło wielką karę. Car zabrał prawa miejskie i zesłał większość mieszkańców miasta czyli drobną szlachtę za udział w powstaniu na Sybir. Pozostali kmiecie i Żydzi, którzy nigdy masowo nie brali udziału w walkach o niepodległość Polski.
Napisał: edek dodano: 2021-04-30 14:24:30

W prezencie żoneczce?
Napisał: pejsaty dodano: 2021-04-30 19:18:05

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.