Bez zwolnień z podatku

aktualizacja: 2021-03-01 08:29:45     nr wiadomości: 44988     przeczytano: 4168     Ilość komentarzy komentarze: 26

14 stycznia 2021 r. mieszkaniec Grajewa złożył wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości działalności hotelarskiej w 2021 r. 

Rada Miasta Grajewo, po zapoznaniu się z petycją i stanowiskiem Burmistrza Miasta, przedłożonym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz biorąc pod uwagę informacje Burmistrza Miasta przedstawione radnym podczas posiedzenia ww. komisji w dniu 4 lutego 2021 r. i stanowisko komisji wyrażone podczas posiedzenia, podjętą w dniu 24 lutego br. uchwałą, odmówiła uwzględnienia wniosku

Z uzasadnienia aktu 

Zgodnie z art. 15p i art. 15q ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Rada Miasta w drodze uchwały, może wprowadzać za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przedłużać terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r. Niniejsze regulacje prawne odnoszą się wyłącznie do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków jakie wywołał Covid-19. 

Po przeprowadzonej analizie, w kontekście złożonego wniosku należy stwierdzić, iż przy wprowadzeniu zwolnienia z podatku od nieruchomości wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących działalność hotelarską Miasto Grajewo utraciłoby dochody własne na znaczącym poziomie w skali roku. Oczywistym jest, że nie jest to jedyna branża, która odczuwa skutki obecnej sytuacji gospodarczej, czyli zwolnienie musiałoby być szersze, a utrata dochodów wyższa. 

W obecnej sytuacji finansowej Miasta, zastosowanie takiego zwolnienia jest niewskazane, bezpośrednio wiązałoby się bowiem ze znaczącą korektą budżetu Miasta. Obecny budżet jest niełatwy do realizacji (m.in. z uwagi na spadek dochodów wywołanych panującą pandemią przy jednocześnie zwiększonych wydatkach związanych z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem). Pozytywne rozpatrzenie wniosku mieszkańca będzie stało w sprzeczności z działaniami, które koncentrują się na ograniczaniu wydatków bieżących, przy poszukiwaniu jednocześnie dodatkowych dochodów bieżących, do czego obliguje Miasto art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

Podstawowym celem funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym Miasta Grajewo, jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. Realizacja tego celu wymaga zapewnienia stałego dopływu środków niezbędnych do finansowania zadań własnych Miasta. Miasto dąży w ten sposób do utrzymania stabilności finansowej, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania prawidłowej realizacji zadań publicznych. Dochody własne, w tym znaczące z tytułu podatku od nieruchomości, decydują o stopniu samodzielności finansowej Miasta, a ich wzrost lub spadek ma bezpośredni wpływ na planowanie i realizację działalności, w tym inwestycyjnej. Jednocześnie należy zauważyć, iż na XXVIII sesji Rady Miasta Grajewo w dniu 27 stycznia 2021 r. rada, mając na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców, podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Działalność gospodarcza prowadzona przez wnioskodawcę mieści się we właściwości ww. uchwały, tym samym może on z niej skorzystać. Niezależnie od ww. uchwały wnioskodawca ma również możliwość wystąpienia o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa (art. 67a). Tym samym RM po dokonaniu wszechstronnej analizy przedmiotowego wniosku, stoi na stanowisku, że odmowne załatwienie wniosku jest zasadne.

 

Nikogo nie obchodzi że nie ma przychodu i z czego zapłacić. Masz płacić i tyle...takich radnych wybraliście.
Napisał: Adolf dodano: 2021-03-01 12:23:32

Ot i pomogli,mają wszystkich głęboko w poważaniu płać i płacz,a jak zamkną biznesy wtedy ciekawe z czego Wam wypłata wpłynie.
Napisał: tomasz dodano: 2021-03-01 14:04:01

Bardzo niesprawiedliwe, jak ich załatwicie to wkrótce nie dostaniecie nic. Nie zabija sie kury znoszącej jajka drodzy gospodarze
Napisał: grajewianka dodano: 2021-03-01 14:41:07

/. To może zrezygnujcie z nagród, diet? To mają być ludzie którzy martwią się mieszkańców./
Napisał: Rozgoryczony dodano: 2021-03-01 15:04:18

Za malo głosów przy wyborach bo na socjal dla kolejowej i sportowej i Traugutta zabraknie. Tam wiecej głosow
Napisał: obywatel dodano: 2021-03-01 16:23:22

Czyli zarabiaj nie .Ale płacz i płać za friko
Napisał: Grajewiak dodano: 2021-03-01 16:51:29

No tak, Polska to jednak nie jest kraj dla zwykłych ludzi. Jest rajem dla urzędników, polityków, prezesów, premierów, duchownych. Tym zawsze mysi być najlepiej. Ci nigdy nie tracą./!
Napisał: daw dodano: 2021-03-01 17:54:52

Który grajewski hotelarz nie ma z czego płacić? Kto dostał z tarczy 10 milionów?
Napisał: Pol dodano: 2021-03-01 20:19:47

Tomasz masz rację!!!! Pytanie z czego ta wasza dieta??? Los lokalnych biznesow ich nie obchodzi tylko własny portfel.Jesli mieliby pracować radni w czynie spolecznym to podejrzewam, że na tą funkcję chętnych by nie było!!!!
Napisał: Reno dodano: 2021-03-01 20:31:09

Ręce opadają. Gdzie współczucie, gdzie rozsądek. Budżet zawsze można zmienić, zrezygnować z inwestycji, przełożyć je na lepszy czas. Dla ludzi niszczonych kryzysem już będzie za późno. Jeśli padną ich biznesy kto wam zapłaci za rok. Pomagać ludziom, służyć ludziom to wasz cel. I jeszcze ta wasza jednogłośność. Naprawdę nikt nie ma odwagi na odrębny głos? Szok, rozumiem nauczycieli, bo oni są pozbawieni głosu przez pracodawcę. No ale są wśród was przedsiębiorcy.
Napisał: Marcin dodano: 2021-03-01 20:37:22

A w Grajewie jest taki cuś jak hotel, nie może być?
Napisał: Jacek dodano: 2021-03-01 21:31:31

Do Pol. Szkoda Ciebie człowieku. Otworz i ten tak słodki biznes. Ponies koszty budowy itd.i zobaczysz ile to kosztuje i ile kosztuje utrzymanie tego. Sprobuj w tych czasach utrzymać jaki kolejek biznes.. szczególnie ten który w obecnym momencie nie przynosi żadnych zysków dobrze się jest po mądrzyć
Napisał: Ola dodano: 2021-03-01 21:31:40

Do Pol. Szkoda Ciebie człowieku.Otworz i ten tak słodki biznes.Ponies koszty budowy itd.i zobaczysz ile to kosztuje i ile kosztuje utrzymanie tego.Sprobuj w tych czasach utrzymać jaki kolejek biznes.. szczególnie ten który w obecnym momencie nie przynosi żadnych zysków dobrze się jest po mądrzyć
Napisał: Ola dodano: 2021-03-01 21:31:57

Do Pol. Aż żal czytać ten twój głupi komentarz
Napisał: Ewa dodano: 2021-03-01 21:33:07

Gastronomia Grajewska dziękuje radnym za wsparcie. Będziemy pamiętać.
Napisał: Kasia dodano: 2021-03-01 23:20:29

Pol: a skąd wiesz kto ile dostał z tarczy? Podziel się wiedzą gdzie to sprawdzić?
Napisał: XYZ dodano: 2021-03-02 00:09:59

To "zaparcie" władz miasta w sprawie zwolnień od podatków wzięło się z tego, że kilka lat temu zwolniono z podatku oszusta poszukiwanego niedawno listem gończym. Władze miasta wolą teraz dmuchać na zimne. Najlepiej chyba w tej sprawie jest zorientowany niejaki "Misiek". Wszyscy natomiast wiedzą, że hotelarze do najbiedniejszych nie należą i jakoś wyjdą na swoje.
Napisał: Corleone dodano: 2021-03-02 09:40:47

Lepiej Zniszczyć niż pomóc. Wyciskają ludzi jak cytrynę. Nie to, że nie zarabia to musi się zapożyczać lub wyciągać zaskórniaki aby panom radnym co podnoszą rękę zapewnić godną dietę. Wystarczy dokładnie przeczytać tę petycję aby zrozumieć intencję rady. Ręce opadają jakie jest podejście rady do tych co ich utrzymują. Zamiast pomagać i wspierać to się niszczy tak zwane kury znoszące złote jajka. Opamiętajcie się!
Napisał: \mieszkanka dodano: 2021-03-02 12:30:08

Lepiej Zniszczyć niż pomóc.Wyciskają ludzi jak cytrynę. Nie to, że nie zarabia to musi się zapożyczać lub wyciągać zaskórniaki aby panom radnym co podnoszą rękę zapewnić godną dietę.Wystarczy dokładnie przeczytać tę petycję aby zrozumieć intencję rady.Ręce opadają jakie jest podejście rady do tych co ich utrzymują.Zamiast pomagać i wspierać to się niszczy tak zwane kury znoszące złote jajka.Opamiętajcie się!
Napisał: \mieszkanka dodano: 2021-03-02 12:33:17

,,Niektórzy ludzie mają przedsiębiorcę za drapieżnego wilka, którego powinno się zabić. Inni widzą w nim krowę, którą należy nieustannie doić. Tylko niewielu rozpoznaje w nim konia, który ciągnie wóz." (sir W. Churchill). Konkludując - jak koń padnie to wóz stanie.
Napisał: Agata dodano: 2021-03-02 14:30:29

Zawiesić działalność gospodarczą i iść na zasiłek, wtedy może nie będzie funduszy na nagrody i diety dla takich radnych.
Napisał: ewen dodano: 2021-03-02 15:06:48

Bezcenna wiadomość: widać jak na dłoni stosunek Rady Miasta do obywatela: dawaj a jak nie masz to i tak masz dawać! Jakoś w drugą stronę to nie działa. Jakoś nie widziałem podczas tej pandemii jakiejkolwiek charytatywnej akcji zorganizowanej przez Radę Miasta aby wspomóc obywateli.
Napisał: Don dodano: 2021-03-02 16:25:44

Współczuję wszystkim restauratorom i hotelarzom, bardzo współczuję. Uważam że powinniście Państwo wszyscy zostać zwolnieni za każdy miesiąc zamknięcia waszych interesów. 12 miesięcy zamknięcia położony każdy dobrze prosperujący biznes - trzymam kciuki abyście przetrwali. Pozdrawiam mam nadzieję, że dacie radę.
Napisał: Lukas dodano: 2021-03-02 19:43:32

Dobrą decyzję podjęli radni. Gastronomia niech nie narzeka, bo dostaje kasę z Tarczy , już 6.0. Gdyby zwolnili niektórych z podatku, to byłby precedens do zwolnienia innych, którzy również ucierpieli w trakcie epidemii i w dodatku nie są wspomagani przez tarcze rządowe, bo ich główny PKD się nie zgadza z rządowym. Z tego co wiem, można przesunąć terminy płatności - bez problemu.
Napisał: edek dodano: 2021-03-02 21:11:53

edek, a ty przedsiębiorca, wzbogacony przez Tarczę, czy urzędnik z pensją?
Napisał: grajewianka dodano: 2021-03-03 15:31:35

Edek ale ty zawistny.Tarcza 5000 zł rzeczywiście się wzbogacili.W przedsiębiorstwach przyszłość a jak ich biznesy popadają to pamiętaj że i ty nic nie będziesz miał.Bo jest jedna złota zasada z pustego to i Salomon nie naleje!!!
Napisał: żenada Radni bezradni dodano: 2021-03-03 21:30:12

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.