niedziela, 26 września 2021

Wiadomości

Kultura i sport łączą pokolenia

15 projektów z Podlaskiego uzyska dofinansowanie na łączną kwotę 1 874 120,84 zł w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych, aktywizacja społeczna, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, edukacja, a także usługi społeczne. W ramach działań organizowane są różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty. W tegorocznej edycji programu złożono 1795 ofert. Dofinansowanych zostanie ponad 300 projektów na łączną kwotę blisko 38 mln zł.

- Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się ponownie bardzo dużym zainteresowaniem, złożono o 450 ofert więcej niż w roku ubiegłym. Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania skierowane do seniorów mają szczególne znaczenie dla zwalczania i zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych - podkreśliła Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie otrzyma kwotę 69 220 zł na realizację projektu Kultura i sport łączy pokolenia. Pieniądze przyznano w kategorii: Priorytet II - Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową.

Projekt zakłada m.in. organizację warsztatów wokalno - muzycznych, sportowo-rekreacyjnych i rękodzieła, organizację 1 - dniowej wycieczki do Sandomierza i wycieczki Supraśl - Białystok - Choroszcz, wyjazdy do teatru, opery, kina. Uczestnikami projektu będą seniorzy 60+ (40 osób) oraz młodzież w wieku 13-18 lat – 35osób (w tym członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej) zamieszkujący na terenie gminy Radziłów.

- Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie w konkursie. Gratulujemy organizacjom dofinansowanym i życzymy powodzenia w realizacji inicjatyw wspierających seniorów w całym kraju. Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie w 2020 r., zostaną w najbliższym czasie drogą elektroniczną powiadomieni o dalszych krokach niezbędnych do zawarcia umów – informuje Minister.

 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.