Szczuczyn

  • 9 komentarzy
  • 7417 wyświetleń

Izba Pamięci J. Piłsudskiego

EKSPONATY ZE SZKOLNEJ IZBY PAMIĘCI J. PIŁSUDSKIEGO PRZENIESIONO DO SAL POKLASZTORNYCH

W sobotę, 26 września 2020 roku, dokonano otwarcia Izby Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w pomieszczeniach poklasztornych, stanowiących po gruntownej renowacji Centrum Muzealno-Szkoleniowe w Szczuczynie. Pierwotnie Izba Pamięci powstała z inicjatywy Adama Jagusza -wiceprezesa oddziału ZPRP w Szczuczynie i mieściła się w Zespole Szkół im. Marsz. J. Piłsudskiego w Szczuczynie przy ul. Szczuki 1. Jej otwarcia dokonał starosta grajewski śp. Jarosław Augustowski podczas Dnia Patrona 6 czerwca 2014 r. Przy szkole istniał też oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana pomieszczenia dla Izby Pamięci zaistniała ze względu na przejście z dniem 1.09.2020 r.  dyrektora Zespołu Szkół Anny Jagusz na emeryturę. Pułkownik A. Jagusz była inspiratorką i zdeterminowaną założycielką powstałego 15.12.2012 roku w Zespole Szkół oddziału Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Szczuczynie. Jednocześnie jest prezesem ZPRP i głównym koordynatorem działalności patriotycznego związku, w tym prac na rzecz środowiska.  

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI      

O godz. 11 na placu przykościelnym pod komendą dowódcy uroczystości płk Adama Jagusza uformował się oddział Związku Piłsudczyków, złożony z członków szczuczyńskich i krajowych delegacji. Od płk ZPRP Adama Jagusza meldunek przyjął prezes Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej gen ZP Stanisław Władysław Śliwa. Prezes ZPRP płk Anna Jagusz powitała gości. Piłsudczycy w szyku zwartym przemaszerowali na plac przed klasztorem, gdzie m. in. z udziałem posłów na Sejm RP Kacpra M. Płażyńskiego, posła Kazimierza Gwiazdowskiego i Burmistrza Szczuczyna Artura Kuczyńskiego dokonano przecięcia wstęgi i poświęcenia Izby Pamięci przez ks. Infułata dr Edmunda Skalskiego.     

Po przejściu do kościoła pw. Imienia NMP w Szczuczynie, przemówienie ag hoc wygłosił burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński.  W elokwentnej i przyjaznej mowie opisał wpływ S.A. Szczuki na ziemie północnego Mazowsza, ze wskazaniem na jego własność w Szczuczynie. Nakreślił też portret Szczuki na tle jego rodziny, kraju i Szczuczyna.     

Mszy świętej celebrowanej w intencji Ojczyzny przewodniczył Naczelny Kapelan ZP RP – gen. dyw. zw. ks. Infułat dr Edmund Skalski.  W merytorycznie uzasadnionym słowie odniósł się do wartości humanitarnej człowieka, jego dziedzictwa i konieczności pamiętania historycznych zdarzeń.   

Spracowany organizator renowacji zespołu poklasztornego i gospodarz parafii INMP w Szczuczynie dziekan ks. Jacek Majkowski był spowiednikiem gości. Cieszył się widokiem tak bardzo upragnionej jedności narodowej. Kapelani oddziałów i okręgów ZPRP udzielali posługi religijnej.   

Po Mszy św. przedstawiono montaż słowno-muzyczny nawiązujący do pieśni i zwrotów z okresu działalności marsz. Józefa Piłsudskiego.  Program opracowali Anna i Adam Jaguszowie, a wystąpili w nim: płk zw. Adam Jagusz, płk zw. Ks. Marcin Ołtarzewski, płk zw. Józef Bardłowski, Katarzyna Pługów, Przemysław Jagusz, sierżant zw. Martyna Downar, sierż. zw. Mariusz Trzonkowski i Dawid Wysocki. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i upominki. Po Mszy zwiedzano Izbę Pamięci, która okazała się niezwykłą, zasługującą nawet na miano muzeum.  Podczas zwiedzania wyremontowanych pomieszczeń byłego klasztoru pijarów, goście byli zachwyceni ich wyglądem. W ich nostalgicznych wspomnieniach dało się odczuć żal z powodu braku Zakonu Pijarów w Szczuczynie, tym bardziej, że jego kasację nie spowodowali Polacy.   

Gośćmi uroczystości byli: posłowie na Sejm RP –Kacper Płażyński i Kazimierz Gwiazdowski, Radna Sejmiku Województwa Podlaskiego –Wanda Elżbieta Mieczkowska, naczelny kapelan ZPRP –gen. dyw. zw. ks. Infułat dr Edmund Skalski oraz kapelani oddziałów i okręgów ZPRP, prezes Zarządu Krajowego ZPRP–gen związku Stanisław Władysław Śliwa z małżonką i członkowie Zarządu, byli piłsudczycy z: Gdyni, Gdańska, Warszawy, Tomaszowa Lubelskiego, Sejn, Mińska Mazowieckiego i Elbląga, kanclerz Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej – ks. kan. Artur Szurawski, prezes oddziału ZNP w Grajewie –Bogumiła Kierznowska, skarbnik Powiatu Grajewskiego –Maria Jasińska, dyrektorzy szkół: Małgorzata Karwowska, Dariusz Koniecko i Łukasz Kowalski, burmistrz Szczuczyna –Artur Kuczyński, sekretarz Gminy Wąsosz –Agnieszka Wróblewska, przedstawiciele mediów: e-Grajewo.pl i TVP3 Białystok, dyrektor WPK w Szczuczynie –Krzysztof  Wysocki, dyr. Biblioteki Centrum Kultury w Szczuczynie–Janusz Siemion, kier. MDK w Szczuczynie– Janusz Marcinkiewicz i starosta uroczystości – Jacek Wesołowski.   

Po ok. czterech godzinach wrażeń, wspomnień i modlitw goście zasłużyli na poczęstunek.   

PREZENTACJA EKSPONATÓW W IZBIE PAMIĘCI IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Czy można nie mieć Izby Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego ten tylko wie, kto nie jest Polakiem i ten, kto nie kocha matki swojej – Ojczyzny! 

Izba Pamięci znajduje się na parterze budynku poklasztornego. Pamiątki z życia i działalności wielkiego Wodza – Józefa Piłsudskiego ożywiają historię, dumę i chwałę naszego oręża i Narodu.    

Po wejściu do Izby Pamięci, wita nas żołnierski nastrój i czarująca historia. Są tu: mundury stylizowane na oryginalny mundur marszałka, zbroje, środki telekomunikacji, fotografie, medale, popiersia, dokumenty, eksponaty dotyczące nie tylko życia politycznego, ale i lekko prywatnego. Pomieszczenie wypełnione jest pamiątkami, związanymi z życiem Marszałka i burzliwej, polskiej przeszłości.  W tym kontekście płk Adam Jagusz prywatną skarbnicą wiedzy potwierdził patriotyzm i szacunek do Wodza. W izbie pielęgnowany jest skarb narodowy, materialna i duchowa pamięć po byłym i dotychczas niezastąpionym Naczelniku Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.       

Zbiory zostały ciekawie przedstawione. Zmieniono część gablot, zwiększono ilość eksponatów, wprowadzono elementy związane z historią i tradycją. Eksponaty podzielone na różne grupy tematyczne.  Przybywać tu mogą wycieczki jak na historyczno-patriotyczną wyprawę. Oprócz IP do programu zwiedzania zaprasza cały zespół kościelno-klasztorno-szkolny pachnący jak stary las lokalną żywicą. Byłoby dobrze, żeby z Izbą Pamięci była powiązana choć niewielka publikacja, która w syntetycznym skrócie prezentowałaby transparentne dzieje szkoły, noszącej imię Marszałka, przez pryzmat eksponatów. Pośród pamiątek przemawiających do widza o twórcy Niepodległego Państwa Polskiego i Komendanta Pierwszej Brygady J. Piłsudskiego – mimo braku żywej kasztanki – można zaznać fantazji ułańskiej. W izbie są nie tylko eksponaty związane z Marszałkiem, ale również należące do żołnierzy polskich, którzy ginęli lub byli mordowani w różnych bitwach o wolność. Ekspozycje w oszklonych gablotach zawierające odznaczenia wojskowe, ordery, legitymacje obnażają tajemnice trudu, potu, krwi i łez narodu polskiego.  

 ZARYS RENOWACJI ZESPOŁU POKLASZTORNEGO W SZCZUCZYNIE

Zarówno kościół murowany pw. Imienia NMP jak i klasztor, i kolegium w latach 1701-1707 wybudował Stanisław Antoni Szczuka z fundacji Jana Sobieskiego na pamiątkę zwycięstwa oręża polskiego pod Wiedniem. Sprowadzony tu Zakon Pijarów przestał istnieć w 1805 roku.    

Staraniem dziekana, prałata, prob. ks. Mieczysława Olszewskiego w latach 1983-1995 wykonano kapitalny remont kościoła i klasztoru.  Podczas administrowania parafią ks. prob. Jerzego Śleszyńskiego, w latach 2000-2009 odnowiono i pomalowano elewację kościoła i klasztoru, zakonserwowano główne zabytki, wbudowano w bocznym ołtarzu figurkę Matki Bożej Fatimskiej.  

Bardzo poważne przygotowania do renowacji byłego klasztoru i otoczenia podjął w latach 2011-2015 inicjator ks. prob. Robert Zieliński.  W dniu 23.12.2016 r. ks. R. Zieliński podpisał umowę na remont zabytkowego kompleksu klasztornego z Jarosławem Dąbrowskim właścicielem firmy „DOMHAL” w Grajewie. Koszt inwestycji określono na około 5 mln zł, a jej realizację na okres trzech lat. Prace dobrze zorganizowane, przy dodatkowo ogromnym zaangażowaniu i asertywności burmistrza Artura Kuczyńskiego i zespołu pracowników Urzędu Miasta, ruszyły do przodu. Realizacja remontu z ks. prob. Robertem Zielińskim trwała do roku 2017, kiedy to probostwo i kontynuację problemów rozpoczętego remontu przejął ks. Jacek Majkowski.    

ZAKOŃCZENIE 

Prezes Anna Jagusz z zadowoleniem informuje, że aktualna liczba piłsudczyków przy ich cyklicznej wymianie wynosi 22 i wciąż jest duże zainteresowanie związkiem. Niektórzy z nich trwają w szeregach non stop od października 2012 roku, czyli od początku powstania ZPRP. Przybywają wciąż nowi członkowie jak: płk Józef Bardłowski z Białegostoku, Jacek Wesołowski i inni. Z myślą o nich i o społeczności pomyślano o Izbie. Olbrzymia ilość zgromadzonych eksponatów Adam Jagusz nabywał za własne pieniądze, przy czym jedynie niewielką część pozyskał od znajomych.

Zgromadzone pamiątki historyczne są ważnym element dziedzictwa kulturowego, materialnego i duchowego. Izba Pamięci to fundament lekcji historycznych i miejsce, które uczniowie, nauczyciele i społeczność lokalna będą odwiedzać z sentymentem powodującym zasadną kontemplację.  Wszystkim nam trzeba pamiętać, że szczęśliwym narodem jest tylko ten, który zna swoją historię. 

Zachowanie elementów naszego dziedzictwa kulturowego, to ważny czynnik rozwoju lokalnego, zadowolenia i dumy z miejsca, w którym dorastamy i żyjemy. Ziemia Szczuczyńska to nie tylko czyste powietrze, pola, łąki i knieje, ale też kultura i tożsamość, która szybko odchodzi razem ze starszym pokoleniem. Jest jednak możliwość przedłużenia trwałości wiedzy przez swój wkład w tworzenie dziedzictwa historyczno-kulturowego Tej Ziemi. Ponadto gromadzenie informacji w jednym miejscu w postaci darowizny, to szacunek do historycznej wspólnoty.

Izba Pamięci jest bezpłatnie udostępniana każdego dnia w godz. 8.00 - 15.00. Można też uzgodnić z ks. proboszczem lub Anną i Adamem Jagusz zwiedzanie po godz. 15.00.

Z okazji przejścia na emeryturę Anny Jagusz - nauczyciela i profesjonalistki krzewienia życia społeczno-kulturalnego, Portal e-Grajewo.pl życzy zdrowia i szacunku na długie lata. 

 

     GALERIA ZDJĘĆ

  Tekst, film i zdjęcia: Stanisław Orłowski  

 

piątek, 26 listopada 2021

Echa sesji Rady Miejskiej

wtorek, 23 listopada 2021

Gra terenowa - Dzieci pijara Falkowskiego

Komentarze (9)

Bardzo dziękuję Portalowi e-Grajewo.pl za życzenia z okazji mojego przejścia na emeryturę. Ustąpiłam miejsca młodszemu! 38 lat pracy w jednej placówce, to i tak sukces.
Jednocześnie dziękuję niezastąpionemu Panu Stanisławowi Orłowskiemu za wieloletnią współpracę oraz wyczerpującą i piękną relację z uroczystości.

PANIE STANISŁAWIE!!! Z głębi serca dziękujemy za piękną relację i za obecność PANA na naszej uroczystości.

Centrum Muzealno-Warsztatowe

Brawo Ty!
Brawo Wam!,
„...pracujący razem, Jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna” Roosvelt F D

Przy okazji wyszło ze Prezes Bardłowski jest osobą duchowną ...

Pozdrawiając Piłsudczyków szczuczyńskich, życzę innym miastom podobnego poczucia patriotyzmu i szacunku dla Gości jaki posiada Wasz Związek. Podziwiam też zwinność, kompetencje wszelakie i szczegółowość sprawozdawczą Waszego Pana Redaktora Orłowskiego z Grajewa. Dla Pani Ani powtarzam życzenia złożone przez Portal i zapraszam na spotkania przez kolejne sto lat! Pozdrawiam i dziękuję za zaproszenie.

Przecież wystawa miała być w ZS im. Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie. ?

Piękne to i wzruszające jak się czci naszych przodków

Odpowiadając uczniowi , myślę że nowa dyrekcja szkoły wraz z SZANOWNYM GRONEM NAUCZYCIELI i aktywnymi uczniami zadba o kącik patriotyczny . Zbiory ,które były w szkole nie znikneły ,a są dostępne dla każdego chętnego. Przy tej okazji wielkie słowa uznania należą się PANU STANISŁAWOWI ORŁOWSKIEMU,
za wielką wiedze i pamięć . To On przypomina historię jakże skomplikowanych losów narodu polskiego . Pamięta o data i rocznicach.
Niech PAN da siły i zdrowie . Szczęść Boże.

Podzielam wypowiedź byłego nauczyciela i doceniam wartość artykułu. To zasłużona ocena.

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.