sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 11487 wyświetleń

„Śmielej ku przyszłości” w PG3

  
   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
    W roku szkolnym 2009/2010 w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Grajewie będzie realizowany projekt pod hasłem „Śmielej ku przyszłości” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania przewidziane w projekcie mają na celu zapobieżenie niepowodzeniom szkolnym, wyrównanie braków uczniów w zakresie podstawowych umiejętności, by wzrosły ich szanse edukacyjne nie tylko na etapie gimnazjum, ale i na dalszych etapach kształcenia. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych u uczniów wykazujących problemy w nauce, a w konsekwencji zwiększenie w przyszłości ich szans na ukończenie wybranych przez siebie szkół. Potrzeba realizacji takiego projektu wynika z faktu, że uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły pochodzą z rodzin o zróżnicowanym poziomie życia i świadomości, co przyczynia się do pogłębiania dysproporcji między uczniami szkół miejskich i rzutuje na stopień ich przygotowania do podejmowania zadań, jakie stawia szkoła.

Wyniki przeprowadzonej w szkole w styczniu 2009 roku ankiety skierowanej do rodziców pokazują, że 57% uczniów klas I i 26% uczniów klas II potrzebuje wsparcia w formie zajęć wyrównawczych, natomiast z indywidualnych konsultacji z nauczycielami różnych przedmiotów (głównie nauk przyrodniczych: fizyki, chemii, geografii) w zakresie odrabiania prac domowych skorzystałoby 62% uczniów klas I i 65% uczniów klas II.

Jak widać, szkoła staje się jedynym miejscem, gdzie dziecko, według rodziców, może otrzymać fachową wielopłaszczyznową pomoc w opanowaniu materiału z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Projekt obejmie wsparciem 100 uczniów naszej szkoły, którzy będą mogli skorzystać z zajęć dodatkowych to jest:

1) zajęć specjalistycznych przeznaczonych dla uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP), służących, przez dobór właściwych ćwiczeń i technik oraz indywidualizację pracy, wyćwiczeniu nawyku poprawnego pisania pod względem ortograficznym i gramatycznym;
2)    zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki (z wykorzystaniem technologii informacyjnej) dla uczniów chcących uzupełnić braki i wyćwiczyć podstawowe umiejętności językowe i matematyczne;
3)    konsultacji indywidualnych polegających na doraźnej pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych z przedmiotów: fizyka, chemia i geografia;
4)    zajęć z języków obcych ukierunkowanych na indywidualną pracę z uczniem słabym w zakresie mówienia, czytania ze zrozumieniem, pisania na poziomie podstawowym.

Koordynatorem projektu jest mgr Beata Szewczyk
Ekspertem ds. monitoringu i ewaluacji jest mgr Renata Jarząbek
Asystentem ds. finansowych jest p. Irena Smolińska
Ekspertem ds. promocji jest mgr Anna Joka

Rekrutacja uczniów na wyżej wymienione zajęcia odbywać się będzie w dniach 1 – 8 września 2009 roku. Szczegóły rekrutacji opublikowane są na stronie:
http://www.gimnazjum3.grajewo.com/

Informacja dystrybuowana bezpłatnie.     
 
 

Komentarze (6)

Bardzo dobry pomysł,może w ten sposób młodzież skorzysta z pogłębianiania swojej wiedzy i to nie z przymusu a z własnej chęci.

Przepraszam bardzo, to co tu jest napisane, że uczniowe mają zróznicowane poziomy w domu to chyba wywnioskowali sobie tak nauczyciele, poprostu nie chce nam sie uczyc i tyle i niech nikt nie mówi ze jestesmy z patologicznych rodzin bo nasi rodzice zarabiają 2 razy więcej jak taki nauczyciel

Do ahaa: Czytaj ze zrozumieniem. Mowa jest o zróżnicowanym poziomie życia i świadomości, a nie o patologii. Jak znalazł oferta dla ciebie, szczególnie jeśli chodzi o język polski.

Do ahaa : żle zrozumiałeś intencje projektodawców. Nie wszystkim uczniom rodzice są w stanie pomóc w nauce , nie dlatego, że nie potrafią , ale też dlatego, że nie znajdują na to czasu w nawale obowiązków. Częstokroć jest tak, ze dyslektyk to osoba o wysokim potencjale intelektualnym i do takich uczniów kierujemy ten projekt.

Patologia to nie bogactwo ani beda to brak umiejetności w wychowaniu dzieci.

Kochani nauczyciele i tak wszystkim nie dogodzicie,dziwię się Wam,że macie jeszcze chęci za te marne pensje brać dadatkowe utrudnienia na swoje barki.Wszystkim projektodawcom życzę dużo zdrowia i wytrwałości w realizacji tego wspaniałego pomysłu.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.