Wiadomości

688 uczniów w ZSM Nr 1

W roku szkolnym 2007/2008 w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie zatrudnionych jest 64 nauczycieli na etatach pedagogicznych (z tego: 54 to pełnozatrudnieni, w tym 2 na urlopie zdrowotnym, a 10 niepełnozatrudnieni) oraz 23 pracowników administracji i obsługi.

PG nr 1 utworzono 12 oddziałów:
- trzy klasy pierwsze, w tym jedna integracyjna - l c;
- pięć klas drugich, w tym jedna o profilu wyrównawczym - 2d oraz jedna o profilu przysposabiającym do pracy - 2e;
- cztery klasy trzecie, w tym jedna o profilu przysposabiającym do pracy - 3d.
 Łącznie w PG nr 1 uczyć się będzie 271 uczniów.

W  Szkole Podstawowej nr 1 utworzono 20 oddziałów:
- dwa oddziały „0";
- trzy klasy pierwsze, w tym jedna integracyjna - l c;
- cztery klasy drugie, w tym jedna integracyjna - 2c;
- dwie klasy trzecie;
- trzy klasy czwarte, w tym jedna integracyjna - 4c;
- trzy klasy piąte, w tym jedna integracyjna - 5c;
- trzy klasy szóste, w tym jedna integracyjna - 6c.
Łącznie w SP nr 1 uczyć się będzie 417 uczniów.

Szkoła przeprowadziła w wakacje remont szatni PG, wymieniła oświetlenie na sali gimnastycznej, wstawiono nowe okna w korytarzowych. W SP przeprowadzono remont instalacji c.o. W sali lekcyjnej nr 205 została wymieniona instalacja elektryczna, wygładzono i pomalowano ściany, wyłożono posadzki.

e-Grajewo.pl

niedziela, 4 czerwca 2023

Kondolencje p. Beacie Biedrzyckiej

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.