sobota, 21 maja 2022

Wiadomości

600 tys. zł dla Wojewodzina

Od kilku lat priorytetem Zarządu Powiatu Grajewskiego, któremu przewodniczy Pan Starosta - Jarosław Augustowski, jest reorientacja szkolnictwa zawodowego zgodna z potrzebami rynku pracy w naszym powiecie. Druga próba pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego okazała się wielkim sukcesem. Projekt, którym kierowała Pani Alicja Rutkowska – Wicestarosta Powiatu Grajewskiego, uzyskał trzecie miejsce pod względem przygotowania merytorycznego. Tak wysoka ocena to także zasługa Pana Mariusza Wojciechowskiego, który zadbał o prawną stronę projektu. Należy także wspomnieć pracę poprzedniego dyrektora szkoły – Pana Karola Choynowskiego, który zabiegał o stworzenie nowych pracowni kształcenia zawodowego.

„Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego postanowił we wtorek 26 października przyznać dofinansowanie 12 najwyżej ocenionym projektom, dotyczącym rozwoju szkolnictwa zawodowego. Projekty zostały złożone w ramach konkursu z działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. Łączna kwota dotacji wynosi prawie 16,5 milionów złotych. Dzięki tym środkom możliwy będzie remont budynków, ich rozbudowa, a także stworzenie nowoczesnych warsztatów i pracowni. W wyremontowanych i nowocześnie wyposażonych szkołach uczyć się będą przyszli technicy z Białegostoku, Suwałk, Sokółki, Janowa (pow. sokólski), Wojewodzina (pow. grajewski), Kolna, Augustowa i Wysokiego Mazowieckiego.”

"Jest to wspaniała wiadomość dla uczniów i nauczycieli uczących w ZS w Wojewodzinie. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zrealizowany będzie projekt modernizacji pracowni kształcenia zawodowego Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego i Technikum Hotelarstwa. W znaczącym stopniu wzrośnie jakość kształcenia w tych zawodach. Realizacja projektu ma nastąpić na przełomie roku 2010/2011. Poniżej prezentujemy projekty i rysunki". - Zdzisława Choynowska  Dyrektor Zespołu Szkół w  Wojewodzinie

Gratulujemy

e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.