Kraj

302 kontrole - 116 mandatów

Podsumowanie akcji "Bezpieczna droga do szkoły”
Przez cały wrzesień ełccy policjanci prowadzili wzmożone działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, kształtowanie prawidłowych nawyków komunikacyjnych oraz przygotowanie uczniów klas I szkół podstawowych do świadomego i odpowiedniego korzystania z dróg.

Przez cały wrzesień ełccy policjanci spotykali się z uczniami, aby przekazać im wiedzę na temat zagrożeń i sposobów ich unikania oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Działaniami objęto 30 szkół na terenie całego powiatu, w których zorganizowano 73 spotkania z dziećmi i młodzieżą. W trakcie tych spotkań policjanci prowadzili także zajęcia praktyczne w terenie. Dzięki temu dzieci ćwiczyły zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Ponadto w celu przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich policjanci objęli szczególnym nadzorem okolice szkół, pubów i sklepów. Podczas tych działań ujawnili 2 nieletnich pod wpływem środków odurzających oraz 7 pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze ełckiej drogówki prowadzili wzmożone działania w rejonie szkół i przedszkoli na terenie całego powiatu ełckiego. Policjanci zostali skierowani do pełnienia służby w okolicach tych placówek.

Podczas swojej pracy zwracali szczególną uwagę przede wszystkim na nieprawidłowe przekraczanie jezdni przez pieszych, zwłaszcza przez dzieci. Funkcjonariusze reagowali również na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami. Stróże prawa skontrolowali 302 pojazdy. Nałożyli łącznie 116 mandatów karnych i skierowali 4 wnioski o ukaranie
do sądu.
KPP Ełk

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.