niedziela, 1 października 2023

Wiadomości

1800 zł dla Szpitala

We czwartek 29 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyły się obrady XLI zwyczajnej sesji Rady Powiatu Grajewskiego. Obrady przebiegły zgodnie z przyjętym porządkiem. Radni przyjęli wszystkie uchwały zawarte w programie sesji.

Radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 3,5 mln. Zł zaciągniętego przez Szpital Ogólny w Grajewie.

- To zmiana czysto techniczna. Chodzi o to aby w dokumentacji kredytowej wyszczególnić lidera konsorcjum czyli Banku Spółdzielczym w Szczuczynie oraz uczestników konsorcjum tj. Banki Spółdzielcze w Jedwabnem oraz w Kolnie, które będą współfinansować kredyt – mówi Stanisław Kossakowski, przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli raport z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami w okresie: marzec 2004 – marzec 2006 r. Raport oprócz osiągnięć w ochronie środowiska w ostatnich dwóch latach, zawiera również najważniejsze zadania do wykonania w najbliższych latach przez powiat.

Należą do nich np.: opracowanie Powiatowego Programu Likwidacji Azbestu, sporządzenie w 2007 r. uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności skarbu państwa i inwentaryzacji stanu lasów na terenie gminy Radziłów, czy przygotowanie i przeprowadzenie, również w 2007 r. procedury zawarcia, na wniosek Kół Łowieckich, umów dzierżawy obwodów łowieckich.

Radny Antoni Cybula pytał o szczegóły wydzierżawienia prywatnej firmie medycznej budynku A szpitala w Grajewie o powierzchni 400 mkw.

- W przetargu ustnym udział wzięły dwie firmy z Białegostoku i Augustowa. Lepszą ofertę tj. 1800 zł netto miesięcznie zaoferowła spółka Granet. Opłata za media oraz sprzątanie obiektu będzie liczona od metra kwadratowego. Umowa zostanie sporządzona na 10 lat. Spółka na własny koszt przeprowadzi adaptację budynku – powiedział Grzegorz Dembski, dyrektor Szpitala Ogólnego w Grajewie.

e-Grajewo.pl

UCHWAŁA NR XLI/243/06 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.