sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 14696 wyświetleń

100 dni Bożeny Bagan (Prostki)

O postrzeganiu gminy Prostki i jej problemów przed wyborami i po stu dniach kierowania nią, z Bożeną Bagan, nowym wójtem rozmawiał Janek Kalbarczyk.


Janek Kalbarczyk - Pani wójt, jaka jest pani ogólna ocena swoich 100 dni kierowania gminą?
Bożena Bagan
- Moje 100 dni to wytężona praca na rzecz poprawy otaczającej nas rzeczywistości. Na początek musiałam zmierzyć się ze srogą i śnieżną zimą. Ten egzamin nasza gmina zdała pomyślnie, o czym świadczą liczne podziękowania od sołtysów , radnych oraz mieszkańców. Następne wyzwanie to drogi gminne, których jakość ma wiele do życzenia. Zakończyliśmy już przetargi na remonty dróg i w najbliższym czasie przystąpimy do prac. Została przeprowadzona reorganizacja Urzędu Gminy ukierunkowana na zespołowe rozwiązywanie problemów gminy z nastawieniem na sprawne załatwianie spraw mieszkańców.

JK - Największy pani sukces jako wójta w czasie 100 dni kierowania gminą?
BB
- Trudno jest postrzegać swoją pracę w kategorii sukcesu. Wolałabym aby w tej materii wypowiedzieli się ludzie z którymi przyszło mi pracować oraz sami mieszkańcy gminy. Osobiście bardzo mi zależy na dobrej komunikacji z ludźmi i bardzo miło odbierałam na licznych zebraniach wiejskich stwierdzenia „ .. pierwszy raz widzimy u nas wójta”.

JK - Co uważa pani za porażkę, niekoniecznie swoją i dlaczego oraz czy jest szansa na przeobrażenie porażki w sukces?
BB – Naszą wspólną porażką jest wysokie bezrobocie i brak środków finansowych na aktywne formy walki z bezrobociem. Niestety Powiatowe Urzędy Pracy w tym roku dysponują znacznie mniejszym budżetem w związku z czym nie są w stanie sprostać naszym potrzebom w zakresie zatrudnienia w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych i innych. Porażką jest mówić to osobom, które nie mają pieniędzy na utrzymanie a nawet na bilet, by poszukiwać pracy w Ełku czy Grajewie.

JK - Jak przebiegają kontakty ze społeczeństwem i o co ludzie pytają?
BB - Moje 100 dni to przede wszystkim kontakty ze społeczeństwem. Przy okazji wyborów sołeckich odwiedziłam większość wsi rozmawiając bezpośrednio z ich mieszkańcami o ich problemach, które zostały skatalogowane i przyjęte do realizacji. Ponadto w każdy poniedziałek w godzinach 10 – 12 przyjmuję interesantów. Większość spraw dotyczy pracy, mieszkań, stanu dróg.

JK - Jak ocenia pani opiekę nad osobami starszymi i innymi klientami GOPS, Lazarus itp.?
BB
- W mojej ocenie sprawa opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi wygląda dość dobrze. Mieszkańcy Prostek i położonych bliżej wsi mogą liczyć na opiekunki GOPS, natomiast szczególnej troski wymagają mieszkańcy wsi Rożyńsk Wielki i okolic odległych od Prostek. Właśnie ten temat był rozważany ostatnio na spotkaniu miejscowych lekarzy, pielęgniarek rodzinnych, GOPS i stowarzyszenia „Lazarus „ w Urzędzie Gminy. Jestem przekonana, że sprawy opieki będą zmierzały w dobrym kierunku poprzez sprawnie działający system usług opiekuńczych, pielęgniarskich i rehabilitacyjnych.

JK - Jakie problemy mieszkańców pani poznała i czy urząd gminy będzie w stanie pomóc je rozwiązać?
BB
- Problemy które występują w gminie wymagają strategicznego podejścia. Nie da się działać na oślep i doraźnie. W gminie utworzyłam lokalną grupę działania do której zaprosiłam liderów (sołtysów, radnych, przedstawicieli stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych). W chwili obecnej, pod przewodnictwem stowarzyszenia „Stopa” z Ełku, uczą się jak pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój swoich środowisk a w niedalekiej przyszłości będą pomocni w pracach nad uaktualnieniem „Strategii rozwoju gminy Prostki” polegającej na diagnozie problemów, wyznaczeniu priorytetów strategicznych i celów operacyjnych z przypisaniem ram czasowych do ich realizacji. Myślę, że taki „żywy” dokument powstanie w tym roku, wyznaczając działania i środki finansowe do ich realizacji.

JK - Jak będą wyglądały i czy będą w tym roku „Dni Prostek”?
BB - Do „Dni Prostek” przygotowujemy się już od stycznia. Odbędą się one w dniach 8,9,10 lipca. Pierwszy dzień obchodów będzie poświęcony prezentacji sołectw naszej gminy, które będą mogły pochwalić się swoimi produktami we wsi Ostrykół. Oczywiście najlepsze sołectwo zostanie uhonorowane nagrodą wójta a na koniec uczestnicy zostaną zaproszeni na koncert w pobliskim zabytkowym kościele.
Drugi dzień będzie poświęcony aktywnej integracji adresowany do dzieci, młodzieży i starszych. W tym dniu odbędą się liczne konkursy sprawnościowe, zawody sportowe oraz zlot motorowy z występem zespołu rockowego. Trzeci dzień będzie poświęcony naszemu historycznemu, lokalnemu produktowi, jakim jest bitwa pod Prostkami. Obchody „Dni Prostek” zostaną zakończone koncertem gwiazdy wieczoru. Trzydniowa impreza jest trudna pod względem logistyki lecz jestem przekonana, że zespół pracujący nad jej organizacją przygotuje nam wiele niespodzianek i atrakcji.

JK - Ile godzin na dobę i dni w tygodniu pracuje pani na rzecz gminy?
BB
- Funkcja mojego urzędu wymaga stałej gotowości i obecności, która nie może kończyć się o godzinie 15. Podczas wyborów w 44 sołectwach kończyłam pracę o godzinie 20. Wszystkie interwencje kryzysowe wymagają koordynacji ze strony wójta i jego służb. Chętnie także uczestniczę w spotkaniach okolicznościowych, organizowanych przez nasze szkoły, stowarzyszenia i rady sołeckie.

JK - Czy w ciągu 100 dni udało się pani znaleźć odrobinę czasu na jakąkolwiek formę relaksu?
BB
- Na swoją ulubioną formę relaksu jaką jest kibicowanie siatkarzom w Plus Lidze zawsze znajduję czas. Z czytania książek także nie zrezygnowałam. Szkoda tylko, że nie mogę obserwować, w zakresie jakim bym chciała rozwoju swojej ukochanej, trzyletniej wnuczki Gabrysi, która mieszka pod Olsztynem.

JK – Jakie będą zamierzenia inwestycyjne, które rozpocznie pani w najbliższym czasie i nie tylko inwestycyjne?
BB
- Już niebawem rozpoczniemy duże przedsięwzięcie pod nazwą „Gospodarka wodno – ściekowa aglomeracji Prostki”. Prace związane z przetargami dobiegają końca i ruszymy z inwestycjami w Osiedlu Leśnym, Ostrymkole, Lipińskich Małych i Boguszach. Złożyliśmy wniosek na rozbudowę sieci wodociągowej w Bobrach, w wyniku której zostaną uzbrojone tereny pod przyszłe inwestycje wzdłuż drogi krajowej. W Wiśniowie Ełckim powstanie boisko Orlik. Trwają rozmowy ze Starostwem na temat remontów dróg powiatowych. OSP w Wiśniowie Ełckim zostanie włączone do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, pozyskaliśmy środki na budowę garażu dla OSP w Prostkach i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny. Dzieci w Rożyńsku Wielkim od 1 marca jedzą gorące posiłki, finansowane z Programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania.

Dziękujemy za rozmowę

e-Grajewo.pl

Komentarze (2)

co to za Pani wójt co składa życzenia mieszkańcom na stronie internetowej , umieszczając je na stronie internetowej dzień po świętach!

Drogi Jasiu -myslisz ze Pani Wojt dysponuje czasem ,zeby kazdemu mieszkancowi gminy skladac zyczenia swiateczne indywidualnie? Troche zrozumienia i taktu

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.