sobota, 29 stycznia 2022

Wiadomości

  • 8 komentarzy
  • 12445 wyświetleń

10 lat ZPOZ

W wyniku podziału Zespołu Opieki Zdrowotnej w 1998 roku w Grajewie powstał Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Jest to zakład lecznictwa sprawujący kompleksową opiekę nad ponad 15-tysięczną populacją. Funkcjonuje on na terenie Powiatu Grajewskiego i prowadzi działalność z zakresu lecznictwa podstawowego w Poradni Ginekologicznej przy ul. Krasickiego w Grajewie i Przychodni Rejonowej w Szczuczynie. Grajewski ZPOZ prowadzi również Gminne Ośrodki Zdrowia w Wąsoszu i Radziłowie oraz Wiejski Ośrodek Zdrowia w Białaszewie.

Zakład zajmuje się udzielaniem świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie. Służą one zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ponadto Zakład prowadzi różnego typu działalności, np. wykonywanie szczepień ochronnych – obowiązkowych i nieobowiązkowych.

- Przez 10 lat funkcjonowania nasz Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie miał praktycznie zadłużenia, w żadnym roku nie mieliśmy ujemnego wyniku finansowego. Obecnie zatrudniamy ok. 50 osób, które mają pod swoją opieką ok. 16 tysięcy pacjentów – mówi Bogdan Chorosz, dyrektor ZPOZ w Grajewie. ( na zdjęciu nr 1)

Dnia 17 marca 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Grajewie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Członkowie Rady zapoznali się m.in. z przedstawioną sytuacją finansową ZPOZ oraz informacją na temat wartości i podpisania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok bieżący.  Podjęto m.in. uchwały w sprawie zaopiniowania i przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz planu rzeczowo - finansowego na rok 2008.

- Warty podkreślenia jest fakt, że zakład osiąga bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Za rok 2007 wskaźnik rentowności ogółu majątku wynosił 8,76%, wskaźnik rentowności sprzedaży to 5,69% a ogólnego zadłużenia - 0,03% - to naprawdę bardzo dobry rezultat. – powiedział nam Dariusz Latarowski Członek Zarządu Powiatu

e-Grajewo.pl

piątek, 28 stycznia 2022

Echa sesji Rady Miasta

piątek, 28 stycznia 2022

Rekrutacja do przedszkoli

Komentarze (8)

Jaki był wskaźnik rentowności? ... - bardzo dobry wynik!

czyli w POZ można, a w szpitalu? Może przenieść zarządzajacych z POZ-u do szpitala?

Pan Chorosz jest dobrym ekonomistą, zna się na tym co robi, uważam, że powinień zostać burmistrzem lub starostą w naszym mieście; a wiele problemów by rozwoązał skutecznie.

Nawet nie porównujcie ze Szpitalem!! Po pierwsze: tzw.reforma służby zdrowia promowała podstawową opiekę zdrowotną - kosztem lecznictwa zamkniętego. Po drugie: spory dochód POZ to opłaty za nieruchomości - płacą, nie wiedzieć czemu, inni lekarze rodzinni - Kolejowa, Krasickiego, mieszkania i gabinety w Radziłowie, Białaszewie, Szczuczynie, Wąsoszu. I tutaj proszę może porównać wskaźnik - ilość zatrudnionych/ ilość pacjentów. Po trzecie: p.ekonomista Chorosz był dyrektorem Szpitala, zresztą tuż przed odłączeniem ZPOZ...

WYNIKI WYNIKAMI A WIDZIMY ZANIEDBANE OśRODKI PRZYPOMINAJąCE LATA SIEDEMDZIESIąTE BARDZO DłUGIE KOLEJKI DO LEKARZY .RZECZYWISTOść NIE JEST TAKA RóżOWA.

Szpital wynajmuje o wiele więcej pomieszczeń chociażby pralnię, kuchnię, stację dializ. oddział ortopedyczny,kaplicę,kioski,pomieszczenia dla pogotowia, stacji krwiodawstwa prywatne gabinety no i co z tego wynika ...? Nigdy reforma nie promowała lecznictwa otwartego a już napewno nie odbywało się to kosztem szpitali.Przychodnia na Krasickiego jest administrowana przez S-nię Zgoda a nie ZPOZ.Jeśli ktoś użytkuje jakąś nieruchomość to musi pokrywać koszty eksploatacji.ZPOZ ponosi koszty eksploatacyjne i muszą je ponosić również ci którzy wynajmują pomieszczenia.Trzeba je oczywiście trafnie policzyć.Prawidłowy wynik świadczy o dostosowanej strukturze zatrudnienia.Nie chodzi tu przecież o porównania ze Szpitalem.Każdy zakład pracuje samodzielnie i każdy ma swoje problemy,które rozwiązuje lepiej lub gorzej.

Wynikami można się cieszyć tylko wtedy kiedy wszyscy są zadowoleni ,a tak nie jest w każdym ośrodku jest jeden lekarz na kilka tysięcy mieszkańców kolejki są duże ,a te oszczędności to przypadkiem nie są kosztem nas czyli pacjentów.

Rzeczywiście do przychodni w Szczuczynie wchodzi się jak do prosektorium

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.