Strona główna · Powrót do forum · Spis forów
Grajewiak
Dodano: 2012-02-23 19:37:12
Otwarto: 10334

Zabrać przywileje?

Zrównanie i wydłużenie wieku emerytalnego kobiet oraz mężczyzn wywołuje ogromne poruszenie. Wydłużenie wieku emerytalnego ma następować stopniowo od 2013 roku. Co miesiąc będzie się on podnosił o jeden miesiąc. Rząd ma przyjrzeć się grupom zawodów uprzywilejowanych emerytalnie. Pod lupę szczególnie wzięte zostaną służby mundurowe i specjalne. Agent Tomek, dziś poseł PiS w wieku 35 lat przeszedł na emeryturę po służbie w CBA. Może zamiast podnosić wiek emerytalny warto na początek "zabrać" przywileje?
janusz
Dodano: 2012-02-23 20:09:00
Człowieku w Polsce takich świętych "krów" jest masa. Do nich można zaliczyć: kolejarzy, górników, wojskowych, policjantów, strażaków, nauczycieli i wielu wielu innych zawodów.

Michalczewsky
Dodano: 2012-02-23 20:28:00
ja nie glosowalem na partie komunistyczne typu PO lub PiS,lecz większość kraju tak. Więc jesteście sobie winni bo innym nie chcecie dać szansy. Dlaczego? Nie wiem.

4
Dodano: 2012-02-23 22:56:00
macie racje zabierzmy in przywileje dlatego że im zazdrościmy.. zabierzmy im przywileje a kiedy zadzwonimy na policję telefon odbierze niedosłyszący pan a ma miejsce zdarzenia przyjedzie dwóch dziadków o kaciubce... zabierzmy im przywileje a kiedy zadzwonimy na straż bo dobytek całego naszego życia się pali zanim się zbiorą dojadą i ugaszą przed oczami przeleci nam całe życie... zabierzmy wszystkie przywileje ale potem nie płaczmy i nie żałujmy tego bo skutki będą napewno i to nie pozytywne... przede wszystkim myślmy...

W T
Dodano: 2012-02-24 07:31:00
do 4 : słuzby mundurowe przywileje uzyskały w czasch PRL - jako aparat tzw. ucisku. - wiec nie pisz ze ktos zazdrosci ! musi być normalnie. policjant w starszym wieku nie moze pracować - tak? a np. w hucie szkła moze? zawsze się najdzie jakies wytłumacznie!

Andrzej W
Dodano: 2012-02-24 09:11:00
"4" z całym szacunkiem do Ciebie, ale czemu np budowlaniec "dziadek" ma pracować do 67 roku życia? Zaś policjant który siedzi np w samochodzie do np 45? Ze nie ma wykształcenia? Sorry ale swojego czasu bardzo wielu policnatów kończyło LO zaoczne to również swiadczy o ich wykształceniu. Po drugie zaś, jezeli rownac wiek emerytów w dobie kryzysu ekonomicznego to wszyscy powinni pracować do 55 roku życia, posiadac minimum 20 lat pracy i emerytura, wtedy mlodzi ludzie pracowaliby na emerytów. Ale owszem ZUS-ik nie miałby na WIELKIE PREMIE i inne dodatki do swoich pałaców. Wracając do sprawy służb mundurowych, to czemu emerytowani policjanci idą dalej pracować i zabierają dla mldioych ludzi miejsca pracy? Przykladem jest jedna firma z Grajewa, nie powiem jaka bo na sama myśl scyzoryk w kieszeni otwiera mi się. Ale i policjanci i strażacy emerytowani to tam codzienność Pozdrawiam serdecznie Mam nadzieję że portal, którego pozdrawiam pozwoli na ukazanie tego wpisu

jfdksajfdkls
Dodano: 2012-02-24 11:55:00
np. w niemczech - nie ma tak rozwiniętych przywilejów emerytalnych, a policja i straż jest jedną ze skuteczniejszych w europie. Tak wiec nie p***** głupot 4 !!

iop
Dodano: 2012-02-24 12:05:00
Austria Od 1 stycznia 2005 roku wszystkich zatrudnionych obowiązują te same przepisy emerytalne. Uprawnienia do tego świadczenia nabywa się z chwilą ukończenia 65 lat. Przejście na wcześniejszą emeryturę jest możliwe w przypadku choroby, która skutkuje niezdolnością do wykonywania zawodu. Niezbędnym warunkiem do uzyskania emerytury jest ponadto opłacenie określonej ilości składek na ubezpieczenie. Zwykle jest to 240 miesięcznych składek, a przypadku niezdolności do wykonywania zawodu - 60 miesięcznych składek. Dla policjantów przyjętych do służby przed 1 stycznia 2005 roku istnieją liczne przepisy przejściowe. Obliczając wysokość emerytury, za każdy rok służby nalicza się 1,78% rocznego wynagrodzenia, od którego odprowadza się składki. Gromadzona suma jest co roku, do chwili przejścia na emeryturę, waloryzowana. Po 540 miesiącach składkowych (45 lat) przysługuje emerytura w wysokości 80% przeciętnego wyprowadzenia. Wpływ na wysokość emerytury ma służba w niebezpiecznych warunkach lub w godzinach nadliczbowych. Za nadgodziny wypłacane jest bowiem wynagrodzenie, które zwiększa wynagrodzenie w skali roku, a tym samym wymiar emerytury. Po przejściu na emeryturę nie przewiduje się ponownego zatrudnienia policjanta w Policji. Tylko w przypadku, gdy funkcjonariusz przeszedł na emeryturę z powodu niezdolności do pełnienia służby, może zostać przywrócony do służby, jeśli odzyskał zdrowie, nie ukończył 60 lat i przez przynajmniej 5 najbliższych lat będzie wykonywał swoje obowiązki. Możliwe jest podjęcie dodatkowej pracy po przejściu na emeryturę. Hiszpania Funkcjonariusze Korpusu Policji Krajowej przechodzą na obowiązkową emeryturę w wieku 65 lat. Istnieją liczne przepisy umożliwiające skorzystanie z emerytury pomostowej. Holandia W Holandii nie istnieją szczególne uregulowania emerytalne dla funkcjonariuszy Policji. W zasadzie każdy obywatel po osiągnięciu wieku 65 lat może przejść na emeryturę. Jest możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę mając skończone 60 lat. Na emeryturze otrzymuje się około 80 % średniej pensji. Staż służby nie ma znaczenia. Rzadko zatrudnia się emerytowanych policjantów. Częściej pracują oni na zasadzie wolontariuszy. Francja Prawa emerytalne policjanci nabywają z chwilą wypracowania określonej liczby lat i osiągnięcia określonego wieku. Mogą oni przejść na emeryturę, na własną prośbę, po spełnieniu dwóch warunków. 25 lat pracy (z wyjątkiem posterunkowych i podoficerów dla których minimalny czas służby to 15 lat) i znajdowanie się w wieku 5 lat poniżej granicy wieku określonej dla danego stopnia w korpusie. Dla korpusu posterunkowych i podoficerów wiek ten został określony na 50 lat życia. Zatem data urodzenia nie jest jedynym elementem niezbędnym do określenia prawa do emerytury. Aby pójść na wcześniejszą emeryturę policjant musi mieć przepracowane 25 lat (oficerowie młodsi i starsi), do tego stażu wlicza się również lata obowiązkowej służby wojskowej. Ponadto policjant musi w swoim korpusie osiągnąć określony wiek, np. dla podoficerów to minimum 50 lat. Ważna jest też górna granica wieku. Dla posterunkowych i podoficerów określono ją na 55 lat. Po osiągnięciu tego wieku policjant jest przenoszony na emeryturę nawet bez żadnego wniosku z jego strony. Oficerowie młodsi mogą przejść na emeryturę w wieku co najmniej 55 lat, w korpusie oficerów starszych w zależności od stopnia jest to od 58 do 60 lat. Policjant może wnioskować o przedłużenie czasu służby, jeżeli ma np. 55 lat i ma dzieci na utrzymaniu (służba jest przedłużana odpowiednio o 1 rok na każde dziecko, nie więcej jednak niż 3 lata. Oficer młodszy po 25 latach pracy w wieku 55 lat otrzyma maksymalną emeryturę w wysokości 75% ostatniego średniego uposażenia, a komisarz po 25 latach służby w wieku 58 lat. Po odejściu na emeryturę każdy policjant może być czasowo zatrudniony. Jest również możliwość zatrudniania tzw. policjantów rezerwistów. Są to policjanci, którzy przeszli na emeryturę nie dawniej niż 5 lat temu. W ciągu tych pięciu lat mogą być zatrudniani co roku nie dłużej niż na 92 dni (około 3 miesięcy) bez uszczuplania swojej emerytury. Niemcy Niemiecki policjant, co do zasady, nabywa prawo do pełnej emerytury (73,5% ostatniego uposażenia bez dodatków) najszybciej w wieku 60 - 65 lat, przy czym nie może pracować w Policji dłużej niż 40 lat. Do stażu wlicza się również okres przepracowany poza służbą, a każdy rok pracy w cywilu jest liczony tak, jak rok służby w Policji. Dolna granica wieku dotyczy funkcjonariuszy pracujących na "stanowiskach roboczych". Pozostali policjanci przechodzą na emeryturę w późniejszym wieku. Możliwe jest również, przy spełnieniu określonych warunków, przejście na wcześniejszą emeryturę. Aby uzyskać do niej prawo, trzeba mieć skończone co najmniej 50 - 55 lat (w poszczególnych landach mogą być przyjęte różne rozwiązania). Z uwagi jednak na niekorzystny sposób naliczania emerytury niewiele osób korzysta z tego rozwiązania. Na wcześniejszą emeryturę można odejść również w przypadku problemów zdrowotnych. Podstawą przyznania takiego świadczenia są jednak wyłącznie choroby zawodowe policjantów.

a u nas ??? bogaty k
Dodano: 2012-02-24 12:10:00
1. Po ilu latach służby (lub w jakim wieku) policjant może przejść na emeryturę? 2. Jaki procent zarobków stanowi minimalna emerytura? 3. Jaki procent zarobków stanowi maksymalna emerytura; po ilu latach służby (w jakim wieku) można ją otrzymać? Austria 1. wiek 65 lat 2. 80 proc. pensji 3. do 98 proc. - za punkty za przepracowane nadgodziny Czechy 1. 30 lat służby 2. 20 proc. wynagrodzenia 3. 50 proc. ostatniej pensji Estonia 1. 20 lat służby; wyższe stanowiska -emerytura w wieku 60 lat, niższe - 55 lat 2. 20 lat służby i wiek 50 lat - 50 proc. ostatniego uposażenia 3. 75 proc. pensji Holandia 1. wiek 61 lat 2. wysokość emerytury zależy od stażu służby 3. 80 proc. ustawowej płacy minimalnej netto Irlandia 1. 25 lat służby 2. najwyższa pensja z danego roku służby - na jej podstawie obliczane świadczenie emerytalne; 3. pełna emerytura po 30 latach służby, wysokość świadczenia zależy od stanowiska Niemcy 1. 40 lat pracy 2. określony procent wysokości ostatniego uposażenia bez dodatków 3. 73,5 proc. ostatniego uposażenia bez dodatków, możliwa w wieku 60-65 lat

ja
Dodano: 2012-02-24 12:15:00
Faktem jest, że podobnych uprawnień nie mają inne służby mundurowe w Europie, na co powoływało się MSWiA forsując zmiany. Najszybciej policyjnym emerytem można zostać na Białorusi, po 20 latach pracy. Najtrudniej uprawnienia te jest nabyć w Austrii. Na emeryturę można przejść bowiem dopiero po ukończeniu 65 lat. Ale znaczny wpływ na wysokość emerytury ma służba w niebezpiecznych warunkach lub w godzinach nadliczbowych. W Niemczech na wcześniejszą emeryturę można przejść w wieku 50-55 lat. Jednak niewiele osób z tego korzysta, bo się to nie opłaca. Czy rząd będzie teraz bardziej zdeterminowany do tego by doprowadzić sprawę do końca? Ważny będzie nie tylko consensus ze związkami, ale także poparcie w Sejmie. Jak mówił w rozmowie z Money.pl Stanisław Żelichowski to, że trzydziestoparoletnie osoby idą na emeryturę - jest chore.

anty 4
Dodano: 2012-02-24 19:57:00
4 można zawsze tworzyć specjalne grupy interwencyjne z nowych - młodych policjantów a do wypisywania mandatu i "suszenia" zza krzaków to i "dziadek" wystarczy

tom
Dodano: 2012-02-25 09:39:00
Tylko taki dziadek na emeryturze w wieku 40 dostaje ok 2000 zl tejze emerytury i idzie do "Purzeczki" badz innej agencji ochrony do pracy na umowe-zlecenie zabierajac innym miejsca pracy

doktor
Dodano: 2012-02-25 19:11:00
nie wyobrazam sobie 67 letniego policjanta, zolnierza, strazaka itd tak samo jak nie wyobrazam sobie 67 letniego gornika, hutnika itd. 4 ma racje zazdroscimy sluzbom przywilejow ale trzeba sie zastanowic czy rzeczywiscie jest czego zazdroscic. maly odsetek sluzb odchodzi na emeryture po 15 latach bo po prostu nie utrzyma sie za 40% wynagrodzenia ktore pewnie tez jest nie wygorowane. to raczej jest takie zabezpieczenie ze jezeli dojdzie do wypadku urazu itd moze sobie odejsc na emeryture. ostatnio slyszalem komentarze o nieudolnej akcji gasniczej gdzies w grajewie i o strazakach z "brzuszkami". to ci niektorzy z was wypisuja jest paradoksem bo z jednej strony chcemy aby taki dziadek biegal po drabinie, biegal za zlodziejami, biegal z bronia po poligonie a z drugiej jezeli juz dojdzie do tragedii szukamy winnych bo slyzby sa nieudolne. nie oszczedzajmy na bezpieczenstwie naszym i tych ludzi ktorzy jego strzega!!

rolnik
Dodano: 2012-02-25 19:54:00
Ja jestem rolnikiem i jesli mnie ARiMR wzywa by jakos sprawe wyjasnic musze żucac prace i na własny koszt jechac bo każa karo a nasz kochany premier czy inny rządca jedzie służbowym autem lub samolotem i oczywiscie na koszt podatnika.więc co my możemy,jestesmy tylko pionkami

jas
Dodano: 2012-02-25 23:32:00
nie zazdrościmy !!! nie stać nas na 35-cio letnich emerytów, tym bardziej, że tylko w Polsce jest taka paranoja, poczytaj sobie wyżej jak jest w innych bogatych krajach (a Policja jest tam bardzo skuteczna, np. niemcy, hiszpania itd. to kwestia organizacyjna, na ulicy w niemczech jest 30-40 latek, 50-60-cio latek siedzi w biurze)

doktor
Dodano: 2012-02-26 13:31:00
nie wszyscy mundurowi w wieku 60 lat moga przejsc do biura. co z nimi? wykopac po 20-30 latach sluzby na ulice? bo za stary?

jam
Dodano: 2012-02-26 17:52:00
a to niby dlaczego nie mogą !?

doktor
Dodano: 2012-02-27 10:03:00
hehe glupie pytanie. nie jestem az tak zorientowany ale na logikę, biurowych pracowników sluzb mundurowych jest wiele wiele mniej niz tych pracujacych fizycznie na ulicy, przy akcjach itd. trzeba by bylo stwarzac dla nich fikcyjne stanowiska biurowe, ktorych w naszym kraju i tak mamy nadto. jezeli na 10 policjantow, strazakow, (o zolnierzach juz nie wspomne)jednemu uda sie przejsc do biura to co z pozostalymi 9? rozumiesz o co chodzi?

a jak
Dodano: 2012-02-27 10:11:00
mysle ze tok rozumowania niektorych wypowiadajacych sie tu ludzi jest bledny, zamiast robic nagonke na sluzby mundurowe i zabierac im przywileje moze nalezy poszukac innych rozwiazan. tyle malolatow bez pracy wluczy sie po miescie, sterczy z piwem pod klatkami, zamiast zwiekszac wiek pracy do 67lat to zagonic tych mlodych do roboty na miejsce tych starych i niech zapierdzielaja na nasze emerytury

górnik
Dodano: 2012-02-28 16:45:00
jeżeli tak zazdrościcie mi górnikowi tego że po 25 latach pójdę na emeryturę i wysokich zarobków to zapraszam na śląsk. Są przyjęcia do kopalń. Jeżeli uważacie że 3500zł-4000zł za prace 25dni w miesiącu po 20 latach pracy dołowej to dużo to zapraszam do pracy na dół.Ja pracuje w spółce z o.o i mam wynagrodzenie 2500zł. Tylko nie ździwcie sie jak po pierwszym miesiącu dostaniecie na konto 1500zł netto za cały miesiąc pracy. na składniki wynagrodzenia ma wpływ staż pracy na dole, zajmowane stanowisko. po 4 miesiącach możecie być skierowani na kurs obsługi przenośników taśmowych. na kurs górnika możecie być wysłani po 3 latach pracy dołowej, a potem go zdać przed urzędem górniczym.na kolejne kursy możecie być wysłani po kolejnych latach pracy dołowej,po skończeniu każdego kursu idziecie na badania psychotechniczne i lekarz orzeka czy nadajecie sie na dane stanowisko. takie badania przechodzi sie co 3-4 lata. co jeszcze ? czynsz płacę za 50m2 500zł +prąd100zł gaz 100zł do pracy dojeżdżam własnym samochodem 30km w jedną stronę koszt paliwa 1500km miesięcznie czyli 150 l gazu =400zł.plus inne wydatki 200zł no mam jeszcze barbórkę, 3000złł i 14 też tyle samo. poszedłem do pracy na dole bo miałem zapewnione że po 25 latach pójdę na emeryturę w innym wypadku nie podjąłbym tej pracy. zostało mi jeszcze 2 lata pracy na dole . mam 48 lat. 2dzieci na studiach, żona nie pracuje bo nie ma dla niej pracy.za stara.każdy chce blond 18 z długimi nogami , w mini, po studiach i ze stażem 10 lat , ale to nie ta bajka.

Twoja odpowiedź na ten temat:Twoje imie:


Podaj wynik działania dwa plus dwa: