Wiadomości

ZUS - Dzień Niepełnosprawnych

2 grudnia br. hasłem "Drzwi szeroko otwarte"  grajewski inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do swojej siedziby przy ul. Wojska Polskiego 66a osoby niepełnosprawne. Akcja będzie przeprowadzona z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który corocznie obchodzony jest 3 grudnia (w tym roku przypada w sobotę).

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych mając na co dzień do czynienia z osobami niepełnosprawnymi zadbał o to, aby Klienci czuli się bezpiecznie i byli dobrze obsłużeni. Wspomnianego dnia, osoby  niepełnosprawne w jednym miejscu będą mogły wyjaśnić sprawy związane z zagadnieniami świadczeń, jak również rozwiać swoje wątpliwości z różnych dziedzin. W placówce dyżur pełnić będzie pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz  Powiatowego Urzędu Pracy – zapewniła nas Anna Krysiewicz, rzecznik prasowy oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podlaskim.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W 2006 r. została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. W dokumencie znalazły się zapisy dotyczące m.in. równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji.

Obecnie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, niewidome,  czy niesłyszące napotkają nadal wiele barier, zarówno architektonicznych jak i społecznych, utrudniających im normalne funkcjonowanie. Celem corocznych obchodów jest zwrócenie uwagi na prawa osób niepełnosprawnych, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także  ukazanie korzyści płynących z  pełnej integracji tych osób w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.


Redakcja e-Grajewo.pl Osobom Niepełnosprawnym życzy wielu radości, życzliwości i wyrozumiałości. Niech każdy dzień przebiegnie bez trudnych doznań, pozwoli zapomnieć o troskach.

 

poniedziałek, 6 lutego 2023

Miniony weekend na drogach

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.