Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 9657 wyświetleń

Znaczki skarbowe

Likwidacja znaków opłaty skarbowej

Nowe formy płatności, zwolnienie wielu czynności z opłaty skarbowej, a także nowe obowiązki dla urzędów przyniosła nowa ustawa o opłacie skarbowej, która obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Izba Skarbowa w Białymstoku przypomina, iż 1 stycznia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), traci zaś moc dotychczasowa ustawa z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.).

Nowa ustawa wprowadza szereg istotnych zmian w opłacie skarbowej.

Po pierwsze, zlikwidowano opłaty od podań i załączników do podań przy złożeniu ich w urzędzie. Zniesiono także opłatę od weksli i poręczeń. Opłata od złożenia pełnomocnictwa co prawda wzrosła do 17 zł, ale jednocześnie zwolniono od niej m.in. udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu i rodzeństwu, a także w wielu innych przypadkach. Wzrosła także opłata za potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym (170 zł) oraz za potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT (170 zł).

Po drugie, od dnia 1 stycznia 2007 r. zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo. Co do zasady nie będzie już możliwe uiszczenie tej opłaty w formie znaków wartościowych. Zwrot znaków opłaty skarbowej niesprzedanych przez podmioty prowadzące punkty sprzedaży detalicznej tych znaków będzie dokonywany w okresie od dnia 2 do 31 stycznia 2007 r., bez żadnych dodatkowych kosztów po ich stronie, na zasadach określonych przez dystrybutora znaków opłaty skarbowej, tj. Bank PKO B.P. S.A., do właściwych Oddziałów tego Banku.

Po trzecie, należy pamiętać, że organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) i to właśnie na konta urzędów gminy (miejskich) powinna być uiszczana opłata skarbowa. W Białymstoku pobiera ją Urząd Miejski na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów
Kredyt Bank S.A. II O/Białystok
42 1500 1344 1213 4007 4750 0000

Jak wynika z informacji przekazane przez Urząd Miejski w Białymstoku wpłaty z tytułu opłaty skarbowej dokonywane na ten rachunek w poniższych punktach będą bezpłatne:
1. Kredyt Bank S.A. II Oddział w Białymstoku ul. Warszawska 14
2. Punkt Bankowy nr 1 w Białymstoku, ul. Elewatorska 20 (Polmos)
3. Punkt Bankowy nr 2 w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3
4. Punkt Bankowy nr 3 w Białymstoku, ul. Duboisa 5a
5. Filia Nr 3 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8c
6. Filia Nr 4 w Białymstoku, ul. Lipowej 4
7. Filia Nr 5 w Białymstoku, ul. Radzymińska 14.
Wpłat można dokonywać także gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, w Białymstoku przy ul. Składowej 11.

dla e-Grajewo.pl
Radosław Hancewicz
Rzecznik prasowy
Izby Skarbowej w Białymstoku
tel. (085) 7327979,
rha@pd.mofnet.gov.pl
www.is.bialystok.pl

Komentarze (1)

gdzie w grajewie dokonywać takich opłat, bo zmojego wywiadu wynika iż tylko w kasie urzędu miasta i tam gdzie Urząd Miasta ma konto czyli w pko BP

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.