Wiadomości

Zmiany w Szpitalu w Mońkach

Na początku marca br. odwołano Cezarego Rzemka ze stanowiska dyrektora Szpitala. Zarząd Powiatu zatrudnił kolejnego dyrektora. Po raz pierwszy od 9 lat dyrektorem monieckiego szpitala jest kobieta Anna Bańkowska-Łuksza (z zawodu psychiatra)

Jako przyczynę wypowiedzenia podano „utratę zaufania do pracownika i brak możliwości dalszej współpracy”.
Głównymi zarzutami stawianymi przez członków Zarządu Powiatu byłemu dyrektorowi było doprowadzenie do wielu konfliktów z lekarzami, nie pozyskiwanie środków zewnętrznych, słaba współpraca z NFZ i pogotowiem.

Nowa dyrektor deklaruje, że będzie próbowała pozyskać lekarzy, którzy już odeszli z monieckiej placówki, a jeżeli to się nie uda spróbuje pozyskać lekarzy między innymi z Białegostoku. Z pewnością sięgnie po fundusze unijne, pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jaka sama zapewniła nie będzie się opierać na finansach tyko i wyłącznie z jednego źródła.
Pani Dyrektor stwierdziła, " przede wszystkim należy zacząć promować szpital, abyśmy mogli zdobyć więcej pacjentów z regionu i samego Białegostoku.”   - opisują e-monki.pl

Na układy nie ma rady...
Kierowany przez Cezarego Rzemka SP ZOZ w Mońkach przyniósł w 2007 roku ponad 120 tys. zł, a w roku 2008 – ponad milion złotych zysku. Z jego inicjatywy w monieckim ZOZ-ie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2000 (świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy). W ciągu tych dwóch lat moniecki powiat, poza koniecznym dofinansowaniem do zakupów z PFRON, nie dołożył do funkcjonowania szpitala żadnych poważniejszych środków - opisują monki.com.plKomentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.