Kraj

Zmiany w PARP

Z inicjatywy Ministra Gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadza szereg usprawnień w procesie oceny projektów inwestycyjnych w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Propozycje, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wypracowali wspólnie eksperci Ministerstwa Gospodarki, organizacji przedsiębiorców i innych instytucji partnerskich oraz PARP. Większość prac związanych z oceną wniosków będzie odbywać się w regionach. Dzięki przyjętym nowym rozwiązaniom skróci się znacznie czas oczekiwania małych i średnich przedsiębiorców na wyniki oceny złożonych projektów. Znacznie rzadsze będą też powody odrzucenia ich wniosków z przyczyn innych niż merytoryczne.
 


WPROWADZONE ZMIANY ( czytaj ) 
  1. PROPONOWANE ZMIANY W OCENIE MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW 
     

     

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.