Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 9210 wyświetleń

Zmiany w budżecie miasta

Grajewo
W budżecie miasta na 2007 r. wprowadzono zmiany. Po dokonanych zmianach budżet aktualnie wygląda w następujący sposób:

1) plan dochodów wynosi ogółem  - 48 674 251, 00 zł
2) plan wydatków wynosi ogółem  - 47 475, 981,00 zł


Zwiększył  się między innymi  plan wydatków w Klubie  "Zdrowie i Trzeźwość". Kwotę 6 tys. zł przeznaczono na remont kuchni terapeutycznej klubu. Na z kup  nowego sprzętu RTV przeznaczono prawie 3 tys. zł. Kwotę 2 500,00 zł zaplanowano na wydatki związane z wynagrodzeniem członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenie biegłym sądowym - osobom fizycznym za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

6 000,00 zł więcej przeznaczono na wydatki związane z opłatami biegłych sądowych -osobom prowadzącym działalność gospodarczą za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych.

Kwotę 30 000,00 zł  dołożono na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta. 10 000,00 zł  wydano więcej na sfinansowanie remontu i napraw instalacji oświetlenia ulicznego. Miasto więcej o  8 500,00 zł, przeznaczyło na usługi związane z odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu miasta i utrzymaniem ich w schronisku .

Jednocześnie planowane dochody zmniejszyły się o kwotę 145 034,00 zł - z tytułu nieosiągniętego dochodu od ludności związanego z nałożeniem mandatów za przekroczenie prędkości ponieważ  zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej nastąpił pod koniec roku a nie jak planowano w I połowie 2007r. W roku 2008 w budżecie miasta z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych planuje się  wpływy w kwocie 300 tys. zł.

e-Grajewo.pl

piątek, 21 stycznia 2022

Zima zaatakowała kolejny raz

piątek, 21 stycznia 2022

Echa sesji Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (3)

Trzymajcie sie kierowcy za kieszenie.

A ciekawa jestem kto placi za energie elektryczną zużywana przez lampy w godzinach poludniowych, ostatnio nagminne jest ich świecenie w ciągu dnia, ?//

A gdzie mieści się Grajewskie schronisko?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.