Wiadomości

  • 21 komentarzy
  • 15347 wyświetleń

Zmiana tablicy na Broniewskiego


Władze miasta ogłosiły, iż w związku ze zmianą treści napisu na tablicy pamiątkowej, upamiętniającej mord ponad 120 mieszkańców Grajewa i okolic na cmentarzu żydowskim w dniu 7 VIII 1941 r. oraz 71 rocznicą tego wydarzenia, zapraszają (w imieniu inicjatorów zmiany treści napisu) do wzięcia udziału w uroczystości złożenia kwiatów.


Uroczystości mają odbyć się 7 sierpnia 2012 r. (wtorek) o godz. 12.00 przy tablicy na bloku nr 2 os. Broniewskiego w Grajewie.
e-Grajewo nie raz poruszało temat kontrowersyjnej tablicy
zobacz:

Kto pomagał Niemcom?


Zdrajcy czy bohaterowie?

Bez bojowników o wolność

Komentarze (21)

WITAM !!! Na pewno komuś znów się narażę i podpadnę moim wpisem . Po przeczytaniu odnośników i niejako powiązanych z tym innych tematów - „ Śledztwo po 60 latach „ i „ Hołd pomordowanym „ jestem doprawdy dogłębnie zniesmaczony . Ludzie czy tak naprawdę nie macie żadnego ale to żadnego szacunku dla zmarłych ; w tym przypadku pomordowanych . Nie ważne kim oni byli za życia ! Połączyła ich wszystkich ta sama salwa karabinu lub inne narzędzie zbrodni . Połączyła ich i wszystkich przyjęła ta sama mateńka-ziemia . Dla niej oni wszyscy są jej dziećmi. Tak bardzo łatwo nam serwować o nich wyroki – w imię czego to robimy ? Czy tak naprawdę i tak dokładnie znamy ich wszystkich i ich życie i dlaczego tak a nie inaczej postąpili ? Czy nie za daleko posuwamy się i stajemy się nie tylko sędziami świata ale i katami ? Jeśli Ci albo Tobie coś przeszkadza na tej czy innej tablicy pamiątkowej nie podchodź tam ; omiń z daleka . Nikt nikogo nie zmusza do składania tam kwiatów , zapalenia znicza lub do zwykłego skłonu albo krótkiej modlitwy . Jesteś wolnym człowiekiem i masz prawo wyrazić tak jak ja własne zdanie – ale bez przesady. Jesteśmy w dużej mierze narodem wierzącym ! Wierzymy w BOGA i BOGU . Dlaczego tak natrętnie i po chamsku odbieramy tylko Jemu należne prawo osądzania nie tylko żywych ale i umarłych ? Pozostawmy to Jemu ! Tylko BÓG jest zdolny ocenić każdego człowieka bo przed Nim wszystko co ukryte nawet zamiary są całkowicie widoczne i jawne ! I nie bójmy się umarłych i żywych . Bójmy się BOGA ! Umarły nic nam już nie może zrobić . Człowiek żywy może zabić tylko ciało ale BÓG może odebrać życie wieczne ! Bać się Boga dzisiaj – to kiedyś bez strachu i z czystym sumieniem stanąć przed Jego sędziowskim tronem ! Kiedyś... Kiedy? Już wkrótce !!! MARANATHA !!! (1Kor. 16;22)

a cóż się nie zgadza w treści ???

Można by dodać jeszcze link z felietonem Adama Stodolnego:Zapomniana rocznica (i tablica).

Napis na tablicy jest właściwy i należy to uszanować to miejsce i tą tablicę , rewolucjoniści się znaleźli brałem udział w tej uroczystości jako uczeń ze szkoły podstawowej , na ten czas napis był adekwatny na miarę kompromisu politycznego , trzeba wiedzieć co to był urząd bezpieczeństwa i co on robił skąd się wywodził z jakiej narodowości .

taaak, jeszcze przypomnij jak owa "wolność i demokracja" wyglądała

zgineli za współpracę z Ruskimi od 1939-1941

"Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone."( Łukasza 6 ; 37 )

Krótka to nauka Ewangeliczna, ale dająca wiele do myślenia. Krótka ale ponad czasowa i pasująca do każdych czasów ; do każdej sytuacji i do każdego z nas . Pan Jezus – także rodowity ŻYD - daje mi dziś kilka kolejnych rad, które mają ukierunkować moją przemianę i naprawę. Chociaż Jezus mówi w bardzo prosty sposób o takich podstawowych sprawach jak osądzanie czy przebaczanie – to jednocześnie pokazuje mi moją małość i bezradność. Problem tylko w tym, że w tę swoją małość i bezradność ja nie chcę wciąż uwierzyć. Ja wciąż wierzę, że jestem lepszy od innych i dlatego osądzam każdego i wszystkich. Mnie wciąż się wydaje, że jedynie ja znam prawdę, a więc każdy, kto myśli inaczej, niech będzie potępiony lub zamordowany jak tamtych ponad 120 ! I nie chcę robić żadnych postanowień, że od tej chwili wszystko się zmieni, bo przecież i tak z tych moich postanowień nic nie będzie. Bo jestem lepszy ….! Jedynie Jezus może jeszcze coś we mnie zmienić, a więc zamiast coś postanawiać jedynie wołam: "Panie ratuj"!
„ Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby;
ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone
i duszę moją ogarnia wielka trwoga;
lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze ... ? „
(Psalm 6 ; 3-4 wg BT)
Chwalebne zmartwychwstanie wszystkim pomordowanym - racz im dać Panie, A światłość Twoja i radość wiecznego życia z Tobą niech będzie dla nich nagrodą, Niech królują z Tobą na wieki...a sprawcom tych tragedii ludzkich wybacz,bo tak naprawdę nie wiedzieli co czynią !!! AMEN !!!
P/s .Proszę – niech każdy lub każda z czytających powyższe słowa weźmie je do swego serca i sumienia i odniesie do siebie – tak jak ja przed laty to uczyniłem !!! Ale wybór należy do WAS !!!

Głos-co TY pier...lisz

Głosie ciebie powinno sie izolować ,A żydzi i komunisci odpłacili sie polakom z nawiazką za swych 100 z tej tablicy

KOCHANI ! Wasze wpisy są dla mnie bardzo bolesne ale to nie mnie obrażacie ale Tego , którego słowa i nauki zacytowałem . Obrażacie największego w dziejach ludzkości Nauczyciela i Mistrza . Obrażacie Mesjasza – Zbawiciela całej ludzkości .Obrażacie Jezusa Chrystusa Syna Bożego ! Może dlatego że i On był Żydem ? On powiedział w Ewangelii św. Mateusza 22:37-40„ Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. „ Chore ludzkie serce Jezus oświeca światłem Bożego słowa, światłem Jego Ewangelii. Dzięki niej ludzkość ma zobaczyć, że jej mądrość, jej praktyczne zasady postępowania są drogą donikąd. Dla nas wszystkich czymś normalnym, owszem, obowiązkowym, jest miłować tylko tych, którzy nam wyświadczają rozmaite przysługi, są nam użyteczni, wydają się nam sympatyczni, zgadzają się z naszymi poglądami ; tych jednak, którzy nam się przeciwstawiają , szkodzą nam , obrażają nas , wyrządzili lub wyrządzają nam , naszym bliskim jakiekolwiek inne zło, należy eliminować , usuwać z naszego pola widzenia lub, jeśli to niemożliwe, nauczyć naszego rozumu także gwałtownymi środkami. Tacy ludzie jakby sami zwolnili nas z obowiązku miłości względem nich . Takie jest dokładnie nasze codzienne myślenie, tym się naprawdę na co dzień kierujemy. A co Jezus na to? " A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście się stali dziećmi waszego Ojca w niebie, który każe swojemu słońcu świecić nad złymi i nad dobrymi, i zsyła deszcz na sprawiedliwych i na przewrotnych. Bo jeżeli wy kochacie tylko tych, którzy was kochają, jaką macie za to zasługę? Czyż tak samo nie postępują także i grzesznicy? Jeżeli pozdrawiacie tylko waszych braci, co jest w tym nadzwyczajnego? Czyż tak samo nie postępują także i poganie? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonałym jest wasz Ojciec w niebie " (por. Mat 5:44–48). Jest to mocne uderzenie Jezusa w naszą utartą filozofię życiową. Te słowa przynoszą możliwość nowego życia dla całej ludzkości, a dla nas, chrześcijan, katolików powinny być tym, co stanowi o różnicy między nami i wszystkimi innymi filozofiami, jakie ludzie wymyślili. Jeżeli te słowa nie znajdują odzwierciedlenia w naszych sercach i sumieniach oraz w naszym codziennym życiu, różnimy się od nie–chrześcijan tylko chodzeniem od wielkiego święta do kościoła. Ale czy to wystarczy?

Moim zdaniem treść starej tablicy była bardziej wiarygodna dla czytających ze zrozumieniem .Ot znało się tych BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJE . PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ .

Zażartym przeciwnikom poprzedniej treści tablicy i „ wszelkiego żydostwa „ daję pod rozwagę kolejne słowa – nie moje ale , tego którego nazywacie swoim Bogiem – TAKŻE ŻYDA z krwi i kości . On to powiedział w Ewangelii Mateusza 7 : 1-5 „ Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. „ Proszę – dokładnie przypatrzcie się sami sobie , waszym „ świętym i nietykalnym szeregom „ i przed samym Bogiem i przed ludźmi powiedzcie szczerze czy wy wszyscy jesteście tacy krystalicznie czyści i czy na pewno w 100 % wszyscy zasługujecie na tak szlachetne i zaszczytne miano jakim się posługujecie . To do niektórych z was są skierowane także dalsze słowa Jezusa w rozdz.15 werset 7 i 8 „Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi". Jak możecie z czystym sumieniem zajmować pierwsze miejsca na festynach , akademiach szkolnych ,świętach państwowych a nade wszystko w Kościołach i modlić się następującymi słowy „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; I PRZEBACZ NAM NASZE WINY JAK I MY PRZEBACZAMY TYM , KTÓRZY PRZECIW NAM ZAWINILI i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego ! „ Dalej Pan Jezus oznajmia i ostrzega mnie , ciebie i was wszystkich „ Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. „ ( Mat 6 : 9-15 )...a ja nie wierze w zadnych bogow, staram sie byc dobrym czlowiekiem i dobrze sie z tym czuje, nie marnuje ani czasu ani pieniedzy na religie i nikogo nie przekonuje do swoich pogladow w przeciwienstwie do ludzi pokroju tajemniczego "Glosa", nie mieszaj swojego boga do ludzkich spraw, wojna byla, minela i oby nie wrocila juz nigdy wiecej...

Zgadzam się w pełni - "wojna byla, minela i oby nie wrocila juz nigdy więcej... " AMEN !!!

„ Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: "Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem". On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. „ - Księga Izajasza 2 : 2 - 4
„ I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: "Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem,
a On będzie "BOGIEM Z NIMI". I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły". I rzekł Zasiadający na tronie: "Oto czynię wszystko nowe". I mówi: "Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe". - Objawienie św. Jana 21 : 1 - 5
Bardzo wierze w powyższe słowa pochodzące z Księgi Ksiąg z Biblii . „ Słowa te wiarygodne są i prawdziwe" bo pochodzą od samego BOGA !!! A od siebie na sam koniec mogę tylko dodać - NIGDY WIĘCEJ TAKICH LUB PODOBNYCH TABLIC !!! NIGDY WIĘCEJ NISZCZENIA GODNOŚCI LUDZKIEJ !!! NIGDY WIĘCEJ PRZEMOCY I WOJNY !!!

Proponuję wszcząć śledztwo kto sporządzał listy osób zamordowanych przez hitlerowców.Rozumiem rozgoryczenie Sybiraków,że mają żal do byłych kolaborantów współpracujących z sowietami.Ktoś jednak donosił do ruskich i ktoś donosił hitlerowcom różnica tylko w czasie Bronek nie masz zajęcia to do roboty!Cześć poległym!!!

Znikneła stara tablica , znikneła historia , tylko to coś zmieniło, nie przeciwnie , przecież z tej starej tablicy można było uczyć się histori, tylko dzisiaj niema miejsca na naukę ,refleksję , zadumę , tylko zmieniać bo to symol komunizmu, władze się wstydzą symboli komunizmu, tylko aby wymazać , bo dzisiaj niema miejsca na takie tablice . No niech jeszcze wymażą z podręczniów lata 1945-1990 bo to niewygodne , wstyd , że był taki okres i że byli tacy ludzie , może najlepiej zamknąć wszystkim usta, nadać nowe tablice, pozmieniać wszystko na nowo , i co to zmienia , czy to daje nową jakość, nie. Powinni starą tablicę oddać do izby historycznej , by tam ludzie mogli spojrzeć z innej strony na tamte czasy , nauczyć się czegoś o tamytych ludziach co inaczej postrzegali świat i słowa "bojowników o wolność i demokrację"

Do GŁOSU: oczekiwałem trochę innego podejścia od Ciebie (chyba księdza). Jako "uczony w piśmie" tym razem w dobrym tego słowa znaczeniu, nie możesz wszystkiego zamykać w przebaczeniu, choć to jest najważniejsze. Wiadomo jak cie uderzą w jeden policzek to nadstaw drugi. Ale poza przebaczeniem chodzi o prawdę historyczną i pamięć. Nie sądzę, abyś krzyczał: zostawmy Katyń, nie używajmy tego słowa więcej; darujmy Smoleńsk, stało się, nie wyjaśniajmy przyczyn, nie sprowadzajmy wraku (a ciekawe na którą rocznicę otrzymamy zwrot?) Mi chodzi o prawdę, pamięć, szacunek, hołd (ja staram sie przebaczać...). To co piszesz piękne, ale za bardzo tchnie świętością, tylko takich ludzi stać na taki styl. Ludzie sa trochę inni, nie ośmielę się szacować ilu z nas będzie świętych (zbawionych) a ilu nawet spośród księży. Chcesz czy nie, musisz pozwolić nam (sobie) na grzeszenie...

Mam pytanie, kiedy zginęła 120 osoba, skoro na starej tablicy widnieje 119 osób?? Czy ta osoba zginęła podczas zmiany tablicy??

Głos, nie sądzę że wyrządziła to armia niepoczytalnych Niemców, wątpię że udałoby się ich tylu uzbierać nie mówiąc o zapanowaniu nad nimi. Robili to zdrowi umysłowo ludzie, widzieli płacz słyszeli krzyki czuli na sobie krew mordowanych dobrze wiedzieli co robią. Osobiście nie jestem osobą zawistną, staram się być wyrozumiałym człowiekiem, ale tego nigdy nie zrozumiem, nie zaakceptuje, nie wybaczę. Może jest to grzech ale chyba również jakaś czułość, reagowanie na ludzką krzywdę... czyż nie?

Niemcom pomagała ludność cywilna z Prostek i okolic, która przyjechała rowerami i samochodami jak na jakoś majówkę.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.