poniedziałek, 26 lutego 2024

Wiadomości

Zatrudnienie w trakcie nauki?

- praca po ukończeniu szkoły!

  Przedsiębiorstwo Ochrony „PURZECZKO” doświadczenia w outsourcingu zdobywa już od ponad dziesięciu lat. Jest liderem w  Północno-Wschodniej Polsce. Ma swoich przedstawicieli i bazy logistyczne w ponad 40 miastach. Z usług korzysta już ponad trzy tysiące kontrahentów 
       
Markę i pozycję budują głównie dwa, trudne do przecenienia, czynniki:
    *ciągłe  unowocześnianie  systemów  technicznych,   technologicznych,   elektronicznych,   wizyjnych  i satelitarnych oraz
     *wysokiej klasy kadra menedżerska i wciąż doskonalony i podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe zespół pracowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

        Kluczem do sukcesu  firmy są ludzie i kierownictwo  Przedsiębiorstwa Ochrony „Purzeczko” dobrze wie, że jego rozwój jest nierozerwalnie związany z rozwojem pracowników. Podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywanymi zadaniami jest  głównym zadaniem pracy związanej z kształceniem pracowników. 

  By wymienione wyżej cele łatwiej można było realizować Przedsiębiorstwo  Ochrony „Purzeczko” postanowiło w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grajewie –  szkolić przyszłych pracowników ochrony. Słuchacze kształcący się na kierunku  technik ochrony fizycznej osób i mienia uzyskają dodatkowo uprawnienia służb porządkowych organizatora imprezy masowej.

       Celem  Centrum Kształcenia Ustawicznego jest stworzenie słuchaczom Policealnej Szkoły Zaocznej sprzyjających warunków zdobywania kwalifikacji zawodowych. Staramy się być konkurencyjni nie tylko w kwestii kosztów. Naszym słuchaczom chcemy zapewnić odpowiedni  poziom kształcenia zagwarantowany dzięki  odpowiednio dobranej kadrze dydaktycznej, możliwość odbywania praktyk zawodowych; przede wszystkim pracę – nie tylko po ukończeniu szkoły, ala także w trakcie nauki; Bieżąca współpraca  z Przedsiębiorstwem Ochrony „Purzeczko”, w którym słuchacze odbywają praktyki zawodowe  pozwoli na stworzenie warunków do wykorzystania doświadczenia z realizacji zadań ochronnych w procesie kształcenia.  Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu absolwent uzyskuje tytuł technika w określonym kierunku kształcenia. Absolwenci na podstawie dyplomu technika fizycznej ochrony osób i mienia uzyskują licencje pracownika ochrony II stopnia.

 Wszystkich absolwentów szkół średnich, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji co do dalszego kształcenia zapraszamy do podjęcia nauki w Policealnej Szkole Zaoczej w Grajewie na kierunku  technik ochrony osób i mienia.


Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: [0-86] 272-41-86 i na stronie www.purzeczko.pl
Dokumenty są przyjmowane w biurze Przedsiębiorstwa  Ochrony „PURZECZKO” Spółka z o. o. w Grajewie ul. Piłsudskiego 13

REKLAMA

poniedziałek, 26 lutego 2024

Opel wbił się bagażnikiem w drzewo

poniedziałek, 26 lutego 2024

Mlekpol na Techmilk 2024

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.