Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 11640 wyświetleń

Zakończenie projektu za 400tys

18 listopada 2009 r. Sala MDK - konferencja podsumowująca projekt systemowy „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji”

Projekt był realizowany przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt objął 65 osób szkoleniami zawodowymi. Na zajęciach aktywizujących uczestnicy projektu nabywali nieodpłatnie nowe umiejętności, które pozwolą im zaistnieć na rynku pracy. Szkolenia były ukierunkowane na zawody najbardziej poszukiwane przez pracodawców w naszym regionie. Osoby uczestniczące w projekcie zostały dodatkowo objęte specjalistycznym wsparciem: psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego. Całe przedsięwzięcie kosztowało ponad 400 tys. zł.

Osoby uczestniczące w projekcie stwierdziły, że:

  • nabyły nowe umiejętności w zakresie poszukiwania pracy,
  • nastąpił wzrost pewności siebie i wiary we własne siły,
  • wzrosło ich poczucia odpowiedzialności za własną rodzinę.

Projekt Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji kontynuowany będzie w 2010 r.

(fot.e-Grajewo.pl)

Komentarze (4)

a kiedy waszkiewicz, curyło, remfeld pracuja jak oni cały czas w kinie siedzą no i jeszcze podlaski ha ha

po to wybraliśmy

patrz na siebie, komentarz nie na miejscu...

a ja udział w tym projekcie brałam i zadowolona jestem

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.