Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 10640 wyświetleń

XXXVII Sesja RM G-wo

W dniu 30 stycznia 2006 roku (poniedziałek) o godz. 900, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A odbędą się obrady XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo 


PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na XXXIV. i XXXV sesjach Rady Miasta .
6. Podjęcie uchwał w sprawach:a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - Pana Leszka Kotyńskiego;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata;
c) przejęcia do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością Powiatu Grajewskiego w 2006r.;
d) zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta na 10 miesięcy 2006 roku;
e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM na 10 miesięcy 2006 roku;
f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny RM na 10 miesięcy 2006 roku;
g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Planowania i Gospodarki Komunalnej RM na 10 miesięcy 2006 roku;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.7. Sprawozdanie z wykonania uchwały RM Nr 21/V/99 z dnia 28.01.1999r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata za rok 2005.
8. Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Miasta za II półrocze 2005 roku.
9. Statystyczna ocena pracy radnych w ujęciu statystycznym za rok 2005. 10.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miasta
mgr Grzegorz Curyło

OBRADY SA JAWNE I DOSTEPNE DLA OBYWATELI

Komentarze (4)

Jak zwykle tylko pieniądze dla nauczecieli

Wolałbyś na Radio Maryja?

Jednak Radni Grajewa są spoko, nie dopuścili żeby zarządca Warmii panoszył sie na targowicy w Grajewie.I zbierał od handlujących ile chciał.

Panie Szymczak, czy to Radio Maryja uczy Pana posądzać ludzi o przekręty przed sprawdzeniem stanu faktycznego ?Może Pan spać spokojnie, a może ma Pan smrodliwe koszmary? Może czasem warto się zastanowić, czy pochopne oskarżenia nie krzywdzą uczciwych ludzi?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.