Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 10462 wyświetleń

XXXV Sesja Rady Miasta

Uprzejmie zapraszam na  XXXV Zwyczajną Sesję Rady Miasta Grajewo, która odbędzie się w dniu   29 czerwca   2009 roku   ( poniedziałek  )  o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A  / nr 29/.

PORZĄDEK   OBRAD:
1. Otwarcie XXXV  Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXIV Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na XXXIII Sesji  RM.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Sylwestra Dubę na Dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie,
b) zmian w budżecie miasta na 2009 rok,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie ,
d) przyjęcia nowego Statutu Związku Komunalnego Biebrza,
e) desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do składu Komisji do spraw stypendiów i nagród sportowych,
f) zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie miasta Grajewo, stanowiących własność Skarbu Państwa,
g) wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat mieszkaniowych, odsetek, kosztów sądowych i komorniczych.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie XXXV Sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Grzegorz Curyło

Komentarze (2)

czy mieszkancy Grajewa dowiedza sie jak zostala rozpatrzona skarga i co dalej z tym fantem bedzie??

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, mieszkańcy Grajewa winni mieć dostęp do projektów uchwał rozpatrywanych na sesji Rady Miasta, a rozpatrzenie skargi-to podjęcie przez Radę stosownej uchwały. Nasze władze samorządowe są jednak na takim etapie, że prawami obywateli specjalnie się nie przejmują i jak znam zwyczaje tej władzy, to Pani skarga będie bezzasadna.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.